Begrepp
Indirekta utbildningskostnader


Till indirekta utbildningskostnader räknas lönekostnader för arbetstagare som deltagit i kursformad utbildning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa