Begrepp
Statens utgifter


Statens utgifter avser de utgifter som redovisats i bokslutet över statens budgetekonomi. Av överförda anslag upptas endast det belopp som använts under året. Statens utgifter omfattar även överföringar till statliga affärsverk eller till statliga fonder utanför budget, men däremot inte utgifter som hänför sig till sådana affärsverk eller fonder.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa