Begrepp
Statens skatteintäkter


Statens skatteintäkter avser de skattebelopp som upptagits i bokslutet i enlighet med prestationsprincipen.

Redovisningen av skattens belopp sker enligt de principer som anges i nationalräkenskaperna. Skatterna indelas i fem grupper: skatter på inkomst och förmögenhet, skatter som uppbärs på grundval av omsättning, acciser, övriga skatter samt andra inkomster av skattenatur.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa