Begrepp
Extra tjänstgöring


Extra tjänstgöring är ett disciplinstraff för krigsmän eller andra som lyder under strafflagens 45 kap. (Strafflagen 6:1 §). Extra tjänstgöring förordnas eller döms ut för minst en och högst fem gånger (Lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten 255/2014).Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa