Äldre meddelanden

 

19.12.2013 Ändringar i regionala indelningar 1.1.2014
9.4.2013 Handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2013 har utkommit
13.2.2013 Ändringar i regionala indelningar 1.1.2013
17.12.2012 Nomenklaturen i Yrkesklassificeringen 2010 har publicerats på engelska
13.03.2012 Handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2012 har utkommit
08.02.2012 Ändringar i regionala indelningar 1.1.2012
08.02.2012 Handboken Yrkesklassificeringen 2010 har publicerats
30.11.2011 NUTS-indelningen i Finland ändras i början av nästa år
11.04.2011 Utbildningsklassificeringen 2010
05.06.2010 Utbildningsklassificeringen 2009
12.03.2010 Handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2010 har utkommit
05.02.2010 Ändringar i ekonomiska regioner 1.1.2010
05.02.2010 Ändringar i regionala indelningar 1.1.2010
05.02.2010 Yrkesklassificeringen revideras
06.05.2009 Utbildningsklassificeringen 2008
21.01.2009 Ändringar i regionala indelningar 1.1.2009
19.12.2008 TOL 2008-handboken har publicerats
17.10.2008 Kommunsammanslagningar 1.1.2009
19.09.2008 Yrkesklassificeringen revideras
12.09.2008 Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 införs fr.o.m. början av år 2009
12.06.2008 Den nya nationella näringsgrensindelningen TOL 2008 har blivit färdig
09.05.2008 Utbildningsklassificeringen 2007
08.02.2008 Handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2008 har utkommit
10.01.2008 Ändringar i regionala indelningar 1.1.2008
24.01.2007 EG-kommissionen har fastställt den nya näringsgrensindelningen
09.01.2007 Ändringar i regionala indelningar 1.1.2007
30.10.2006 Egna koder för Montenegro och Serbien enligt ISO 3166-standarden
22.08.2006 Kommunsammanslagningar 1.1.2007
24.05.2006 Nya landkoder för ISO 3166-standard
23.02.2006 Europeiska kommissionen har offentliggjort sitt förslag till ny näringsgrensindelning
03.01.2006 Ändringar i regionala indelningar 1.1.2006

 

19.12.2013

 

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2014

Det sker inga kommunsammanslagningar i början av år 2014. Antalet kommuner i Finland är oförändrat, dvs. år 2014 är antalet kommuner 320. Inte heller sker det några förändringar i landskapsområden, storområden, RFV- eller ELY-områden eller deras gränser. De ekonomiska regionerna är inte längre en officiell områdesindelning, men Statistikcentralen upprätthåller indelningen fortfarande åtminstone år 2014. De ekonomiska regionernas gränser är oförändrade år 2014. Eftersom det inte sker några föränd-ringar i de officiella områdesindelningarna i början av året uppdateras inte handboken "Kommuner och kommunbaserade indelningar" för år 2014. Det har dock skett en förändring i den statistiska kommun-grupperingen, dvs. kommungrupperingen för Mynämäki (503) ändrades från tätortskommun (2) till landsbygdskommun (3).

Mera information om kommunbaserade regionindelningar:
e-post: luokitukset@stat.fi
Miia Huomo, tfn 029 551 3256 eller Anne Väänänen, tfn 029 551 2695.

9.4.2013

Handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2013 har utkommit

Handboken för regional statistikföring, Kommuner och kommunbaserade indelningar 2013, har utkommit. De regionala ändringar som trädde i kraft 1.1.2013 har uppmärksammats i handboken.

Handboken innehåller en kommunförteckning samt följande indelningar:

 • ekonomiska regioner
 • landskap
 • storområden
 • regionförvaltningsverk (RFV)
 • närings-, trafik- och miljöcentraler (ELY-centraler)
 • statistisk kommungruppering
 • språkförhållande

Indelningarna efter region åskådliggörs med hjälp av kartor i fyrfärg. I publikationen finns också

 • en tabell över kommuner efter ekonomisk region, landskap, storområde samt statistisk kommungruppering
 • en tabell över kommuner efter regionförvaltningsverk och närings-, trafik- och miljöcentral
 • en förteckning över upplösta kommuner och kommunernas namnändringar
 • Finlands nya NUTS-indelning.

Uppgifterna i handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2013 finns i elektronisk form som enskilda indelningar på Statistikcentralens webbplats över metadatatjänster.

Handboken finns också ipdf-format. Den tryckta publikationen kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst, tfn 020 450 05, eller nätbokhandeln Edita Netmarket.

13.2.2013

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2013

Fr.o.m. början av år 2013 trädde 10 kommunsammanslagningar i kraft.

 • Töysä (863) och Alavus (010) sammanslogs till Alavus (010).
 • Kesälahti (248) och Kitee (260) sammanslogs till Kitee (260).
 • Nilsiä (534) och Kuopio (297) sammanslogs till Kuopio (297).
 • Karislojo (223), Nummi-Pusula (540) och Lojo (444) sammanslogs till Lojo (444).
 • Ristiina (696), Suomenniemi (775) och S:t Michel (491) sammanslogs till S:t Michel (491).
 • Haukipudas (084), Kiiminki (255), Oulunsalo (567), Yli-Ii (972) och Uleåborg (564) sammanslogs till Uleåborg (564).
 • Vihanti (926) och Brahestad (678) sammanslogs till Brahestad (678).
 • Kiikoinen (254) och Sastamala (790) sammanslogs till Sastamala (790).
 • Kerimäki (246), Punkaharju (618) och Nyslott (740) sammanslogs till Nyslott (740).
 • Lillkyro (942) och Vasa (905) sammanslogs till Vasa (905).

Det finns nu 320 kommuner i Finland (336 år 2012).

Kommunernas statistiska kommungrupper uppdaterades på följande sätt:

 • Nurmijärvi (543) ändrades från Urban kommun (1) till Tätortskommun (2).
 • Kommungrupperingen för Ikalis (143) och Kumo (271) ändrades från Tätortskommun (2) till Landsbygdskommun (3).
 • Limingo (425) ändrades från Landsbygdskommun (3) till Tätortskommun (2).

Kommunsammanslagningarna ledde till flera ändringar i de ekonomiska regionernas gränser. Kommunsammanslagningarna orsakade också några ändringar i landskapens, regionförvaltningsverkens, närings-, trafik- och miljöcentralernas samt storområdenas gränser.

De uppdaterade klassificeringarna finns på Statistikcentralens webbsidor över metadatatjänster.

Förfrågningar: Anne Väänänen, tfn 029 551 2695, e-post: luokitukset@stat.fi eller Miia Huomo, tfn 029 551 3256.

17.12.2012

Nomenklaturen i Yrkesklassificeringen 2010 har publicerats på engelska

Namnen på grupperna, dvs. nomenklaturen, i Yrkesklassificeringen 2010 har publicerats på engelska. Namnen på grupperna på 1–4-siffernivå motsvarar namnen på grupperna i den internationella yrkesklassificeringen ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations) som utarbetats av ILO. Den femsiffriga nivån är en nationell specificering.

Nomenklaturen i Yrkesklassificeringen 2010 på engelska finns på Statistikcentralens webbplats.

Förfrågningar: Anne Väänänen, tfn 029 551 2695, e-post: luokitukset.

27.06.2012

Sektorindelningen förnyas

Sektorindelningen, som används i den ekonomiska statistiken, förnyas. Sektorindelningen 2012 ersätter Sektorindelningen 2000. Orsaken till förnyandet är revideringen av den internationella rekommendationen för nationalräkenskaper SNA 2008 (System of National Accounts) och ändringen av EU:s förordning om nationalräkenskaper (ENS 2010). I samband med förnyandet preciseras i synnerhet de finansiella företagens underindelning.

Sektorindelningen är en av de grundläggande klassificeringarna inom ekonomisk och social statistik. Den används för att dela in beslutsfattande enheter i klasser som är likartade i fråga om verksamhet, finansieringssätt, ägartyp och juridisk form. Huvudsektorerna är icke-finansiella företag, finansiella företag, offentliga sektorn, hushåll, hushållens icke-vinstsyftande organisationer och utlandet. Den nya sektorindelningen tas i bruk i Statistikcentralens företagsregister i början av år 2013. Uppgifterna om nationalräkenskaperna publiceras första gången enligt den nya indelningen i juli 2014. Sektorindelningen 2012 publicerades på Statistikcentralens webbplats i juni 2012. Den tillhandahålls också avgiftsfritt i form av en pdf-handbok. Förfrågningar Matti Okko tfn 029 551 3341 och Eeva Hamunen tfn (09) 1734 3385.

--> 13.03.2012

Handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2012 har utkommit

Handboken för regional statistikföring, Kommuner och kommunbaserade indelningar 2012, har utkommit. De regionala ändringar som trädde i kraft 1.1.2012 har uppmärksammats i handboken.

Handboken innehåller en kommunförteckning samt följande indelningar:

 • ekonomiska regioner
 • landskap
 • storområden
 • regionförvaltningsverk (RFV)
 • närings-, trafik- och miljöcentraler (ELY-centraler)
 • statistisk kommungruppering
 • språkförhållande

Indelningarna efter region åskådliggörs med hjälp av kartor i fyrfärg. I publikationen finns också

 • en tabell över kommuner efter ekonomisk region, landskap, storområde samt statistisk kommungruppering
 • en tabell över kommuner efter regionförvaltningsverk och närings-, trafik- och miljöcentral
 • en förteckning över upplösta kommuner och kommunernas namnändringar
 • Finlands nya NUTS-indelning.

Uppgifterna i handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2012 finns i elektronisk form som enskilda indelningar på Statistikcentralens webbplats över metadatatjänster.

Handboken finns också i pdf-format. Den tryckta publikationen kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst, tfn 020 450 05, eller nätbokhandeln Edita Netmarket.

08.02.2012

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2012

I början av år 2012 bytte kommunen Väståboland (Länsi-Turunmaa) namn till Pargas (Parainen), med kommunnumret 445. Antalet kommuner i hela landet är oförändrat (336).

Den statistiska kommungrupperingen uppdaterades i enlighet med den nya tätortsavgränsningen. Uppdateringen innebär att

 • kommungruppstillhörigheten för Haapavesi (071), Kannus (217) och Sodankylä (758) har ändrats från Tätortskommun (2) till Landsbygdskommun (3).

 • och
 • kommungruppstillhörigheten för Suomussalmi (777) har ändrats från Landsbygdskommun (3) till Tätortskommun (2).

Uppdateringen av Europeiska unionens regionindelning NUTS togs i bruk i början av januari. Den nya NUTS-indelningen innebär vissa ändringar i Finlands regionindelning på nivåerna NUTS 2 och NUTS 3. Den nya NUTS-indelningen medför följande ändringar i den nationella storområdesindelningen, som motsvarar nivån NUTS 2:

 • Storområdet Södra Finland (1) har delats upp i storområdena Helsingfors-Nyland (1, NUTS -kod FI1B) och Södra Finland (2, NUTS -kod FI1C).
 • Storområdena Östra Finland (3) och Norra Finland (4) har sammanförts till ett storområde. Det nya storområdets namn är Norra och Östra Finlands storområde. Områdets nationella kod är 4 och dess NUTS-kod FI1D.

Finlands regionala indelning på NUTS 3-nivå har ändrats i enlighet med den nationella landskapsindelningen, så att den beaktar att landskapet Nyland och landskapet Östra Nyland har sammanförts till ett nytt NUTS 3-område, Helsingfors-Nyland (FI1B1).

Uppdaterade regionindelningar hittas på Statistikcentralens webbsidor för metadatatjänster.

Förfrågningar: Anne Väänänen, tfn 029 551 2695, e-post: luokitukset@tilastokeskus.fi eller Miia Huomo, tfn 029 551 3256.

08.02.2012

Handboken Yrkesklassificeringen 2010 har publicerats

Handboken Yrkesklassificeringen 2010 har publicerats. Handboken innehåller en inledningsdel, en förteckning över yrkesklassificeringens benämningar, koder och definitioner samt en bilaga med nycklar för konvertering mellan yrkesklassificeringen 2001 och yrkesklassificeringen 2010.

Handboken Yrkesklassificeringen 2010 kan beställas i tryckt form eller pdf-format på finska från Statistikcentralens försäljningstjänst, tfn 029 551 2011.

Det separata yrkesregistret i anslutning till yrkesklassificeringen har uppdaterats enligt den nya klassificeringen. Registret innehåller omkring 11 000 yrkesbenämningar. Yrkesregistret publiceras inte i en tryckt version, utan ingår i sökordstjänsten LuokitusEkspertti. Sökordstjänsten omfattar samtliga klasser i Yrkesklassificeringen 2010 inklusive beskrivningar och sökord. Tjänsten omfattar dessutom motsvarande uppgifter från Yrkesklassificeringen 2001, liksom från Näringsgrensindelningen 2008 och Näringsgrensindelningen 2002.

Förfrågningar: Anne Väänänen, tfn 029 551 2695, e-post: luokitukset@stat.fi

30.11.2011

NUTS-indelningen i Finland ändras i början av nästa år

NUTS (The Nomenclature of Territorial Units for Statistics) är en klassificering som utarbetats av den europeiska statistikbyrån Eurostat. En ny NUTS-indelning träder i kraft 1.1.2012. Den medför ändringar också i Finlands områdesindelning.

I Finland sker den största ändringen i NUTS 2-indelningen Tidigare Södra Finland indelas i två delar på så vis att det nya metropolområdet Helsingfors-Nyland (FI1B) bildas, och övriga Södra Finland bildar ett eget område (FI1C). Dessutom sammanslås tidigare Norra Finland och Östra Finland till ett område som kommer att kallas Norra och Östra Finland (FI1D). Efter ändringarna kommer Fasta Finland (FI1) fortfarande att ha fyra NUTS 2-områden.

På NUTS 3-nivå minskar områdena i Finland med ett område, då landskapen Nyland och Östra Ny-land gick ihop och bildar det nya NUTS 3-området Helsingfors-Nyland (FI1B1). Ändringarna på NUTS 2-nivån orsakar emellertid ändringar i kodförteckningen och nomenklaturen även på NUTS 3-nivån.

Finlands nya NUTS-indelningar med namn och koder har förts in i Statistikcentralens klassifice-ringsdatabas. De finns på Statistikcentralens webbplats på adressen /meta/luokitukset/nuts/versio.html.

Förfrågningar: Marja Tammilehto-Luode 029 551 3244

Information om NUTS-indelningen på Eurostats webbplats:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0003:0054:EN:PDF (52 s.)

11.4.2011

Utbildningsklassificeringen 2010

Statistikcentralens utbildningsklassificering har uppdaterats enligt situationen år 2010. Klassificeringen finns på svenska, finska och engelska och den kan läsas på Statistikcentralens webbsidor. På de finsksp-råkiga webbsidorna för Statistikcentralens klassificeringstjänster finns det under punkten Luokituksen kuvaus ytterligare rikligt med finskspråkigt material som stöder användningen av klassificeringen:

 • förteckningar över nya utbildningskoder 2010, upphävda och ersättande utbildningskoder samt ändringar av benämningar på utbildningskoderna
 • de 6-siffriga koderna i Statistikcentralens utbildningsklassificering inkl. ibruktagningsår
 • de 6-siffriga koderna i Statistikcentralens utbildningsklassificering och utbildningsförvaltnin-gens motsvarande koder för år 1995 och 2002 för klassificering av utbildningsområden, studie-områden och utbildningsnivåer enligt situationen år 2010 inkl. beskrivningar.

I Statistikcentralens webbtjänst finns också Unescos internationella utbildningsklassificering ISCED 1997 (på engelska) samt utbildningsförvaltningens utbildningsklassificeringar för år 2002 och 1995 inkl. beskrivningar (på finska).

Utbildningsklassificeringen, ISCED 1997-koderna, som motsvarar utbildningsklassificeringens 6-siffriga koder och utbildningsförvaltningens klassificeringskoder publiceras årligen på klassificeringst-jänstens webbsidor.

Förfrågningar: Elina Huusko, tfn 029 551 3571, e-post: koulutustilastot@stat.fi

06.05.2010

Utbildningsklassificeringen 2009

Statistikcentralens utbildningsklassificering har uppdaterats enligt situationen år 2009. Klassificeringen finns på svenska, finska och engelska och den kan läsas på Statistikcentralens webbsidor. På de finskspråkiga webbsidorna för Statistikcentralens klassificeringstjänster finns det under punkten Luokituksen kuvaus ytterligare rikligt med finskspråkigt material som stöder användningen av klassificeringen:

 • förteckningar över nya utbildningskoder 2009, upphävda och ersättande utbildningskoder samt ändringar av benämningar på utbildningskoderna
 • de 6-siffriga koderna i Statistikcentralens utbildningsklassificering inkl. ibruktagningsår
 • de 6-siffriga koderna i Statistikcentralens utbildningsklassificering och utbildningsförvaltningens motsvarande koder för år 1995 och 2002 för klassificering av utbildningsområden, studieområden och utbildningsnivåer enligt situationen år 2009 inkl. beskrivningar.

I Statistikcentralens webbtjänst finns också Unescos internationella utbildningsklassificering ISCED 1997 (på engelska) samt utbildningsförvaltningens utbildningsklassificeringar för år 2002 och 1995 inkl. beskrivningar (på finska).

Utbildningsklassificeringen, ISCED 1997-koderna, som motsvarar utbildningsklassificeringens 6-siffriga koder och utbildningsförvaltningens klassificeringskoder publiceras årligen på klassificeringstjänstens webbsidor.

Förfrågningar: Elina Huusko, tfn 029 551 3571, e-post: koulutustilastot@stat.fi

12.03.2010

Handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2010 har utkommit

Handboken för regional statistikföring, Kommuner och kommunbaserade indelningar 2010, har utkommit. De regionala ändringar som trädde i kraft 1.1.2010 har uppmärksammats i handboken.

Handboken innehåller en kommunförteckning samt följande indelningar:

 • ekonomiska regioner
 • landskap
 • storområden
 • regionförvaltningsverken (RFV)
 • närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna)
 • statistisk kommungruppering
 • språkförhållande.

Indelningarna efter region åskådliggörs med hjälp av kartor i fyrfärg. I publikationen finns också

 • en tabell över kommuner efter ekonomisk region, landskap, storområde samt statistisk kommungruppering
 • en tabell över kommuner efter regionförvaltningsverk och närings-, trafik- och miljöcentraler
 • en förteckning över upplösta kommuner och kommunernas namnändringar
 • en förteckning över kommunsammanslagningarna år 2009
 • NUTS-regionerna i Finland

Uppgifterna i handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2010 finns också i elektroniskt form som enskilda indelningar på webbsidorna för klassificerings- och metadatatjänster.

En avgiftsbelagd samlingstabell med alla indelningarna i handboken kan beställas av Mirja Mykkänen, tfn 029 551 2524 och den tryckta publikationen direkt hos Statistikcentralens försäljningstjänst, tfn 029 551 2011.

05.02.2010

Ändringar i ekonomiska regioner 1.1.2010

Fr.o.m. början av år 2010 är antalet ekonomiska regioner 71. Antalet minskade med en ekonomisk region från året innan, då Heinola ekonomiska region (072) upphörde att existera. Heinola (111), Sysmä (781) och Hartola (081) överfördes från Heinola ekonomiska region till Lahtis ekonomiska region (071).

Dessutom gjordes följande ändringar:

 • Himanka (095) anslöts till Kalajoki kommun (208) och området för den tidigare kommunen Himanka överfördes från Karleby ekonomiska region (162) till Ylivieska ekonomiska region (177)
 • Orivesi (562) överfördes från Övre Birkalands ekonomiska region (069) till Tammerfors ekonomiska region (064)
 • Tavastkyro (108) överfördes från Nordvästra Birkalands ekonomiska region (061) till Tammerfors ekonomiska region (064)
 • Juuka (176) överfördes från Pielisen Karjala ekonomiska region (125) till Joensuu ekonomiska region (122)

Namnet Siikalatva ekonomiska region (175) ändrades till Haapavesi-Siikalatva ekonomiska region.

Namnet på ekonomiska regionen 153 är Sydösterbotten.

De ekonomiska regionerna med ovan angivna ändringar finns på Statistikcentralens webbsidor om klassificerings- och metadatatjänster klassificerings- och metadatatjänster. Mera information: Anne Väänänen, tfn 029 551 2695, e-post: luokitukset@stat.fi eller Kari Seppä, tfn 029 551 3572.

05.02.2010

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2010

Regionförvaltningen förnyades i början av år 2010. I och med reformen upphörde länsstyrelserna, arbets- och näringscentralerna, de regionala miljöcentralerna, miljötillståndsverken, vägdistrikten och arbetsskyddsbyråerna i arbetarskyddsdistrikten.

Som nya myndigheter inom statsförvaltningen inledde regionförvaltningsverken (RFV) och närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY) sin verksamhet.

Fyra kommunsammanslagningar trädde i kraft:

 • Himanka (095) och Kalajoki (208) sammanslogs till Kalajoki (208).
 • Villmanstrand (405) och Ylämaa (978) sammanslogs till Villmanstrand (405)
 • Liljendal (424), Lovisa (434), Pernå (585) och Strömfors (701) sammanslogs till Lovisa (434)
 • Norrmark (537) och Björneborg (609) sammanslogs till Björneborg (609)

Efter sammanslagningarna finns det 342 kommuner i Finland (348 år 2009).

Himanka (095) anslöts till Kalajoki kommun (208) och området för den tidigare kommunen Himanka överfördes från landskapet Mellersta Österbotten (16) till landskapet Norra Österbotten (17).

I och med att Himanka kommun anslöts till Kalajoki kommun ändrades indelningen i ekonomiska regioner på så sätt att Himanka överfördes från Karleby ekonomiska region till Ylivieska ekonomiska region. Det blir också andra ändringar i indelningen i ekonomiska regioner, som meddelas senare.

Lovisa (434) statistiska kommungruppering ändrades i och med kommunsammanslagningarna från Urban kommun (1) till Tätortskommun (2).

Underhållet av pendlingsområdena har tills vidare lagts ned.

De uppdaterade klassificeringarna finns på Statistikcentralens webbsidor med klassificerings- och metadatatjänster .

Förfrågningar: Anne Väänänen, tfn 029 551 2695, e-post: luokitukset@stat.fi eller Kari Seppä, tfn 029 551 3572.

05.02.2010

Yrkesklassificeringen revideras

Yrkesklassificeringen (International Standard Classification of Occupations, ISCO) från år 1988 uppdateras. Klassificeringen har utarbetats av Internationella arbetsorganisationen (ILO) och fastställts av FN. Den reviderade yrkesklassificeringen (ISCO-08) införs globalt bl.a. i samband med folkräkningarna för år 2010.

Enligt kommissionens förordning av 29.10.2009 börjar den nya klassificeringen tillämpas i EU-medlemsländerna gällande statistik där referenstidpunkten är år 2011, undantaget folkräkningen 2010 och lönestrukturstatistiken för år 2010. Dessutom har beslutats att en reviderad s.k. COM-version inte utarbetas på basis av ISCO-08 för användning av EU-medlemsländerna, vilket var fallet i samband med revideringen av ISCO-88.

Den nationella yrkesklassificeringen 2001 som nu används av statistikväsendet i Finland bygger på ISCO-88 (COM). Denna nationella klassificering från år 2001 revideras enligt ISCO-08.

De centrala målen för revideringen är att uppdatera denna delvis föråldrade klassificering och ge klarare anvisningar gällande grundbegreppen, såsom tillämpandet av kvalifikationsnivåer (skill level) på definieringen av grupperna. (Skill level beskriver arbetsuppgifternas mångsidighet och omfattning.).

Huvudgrupperna är fortfarande 10 till antalet. Trots att strukturen i betydande grad är oförändrad, sker det genomgående talrika överföringar av grupper och deras delar. Inom vissa yrkesområdens 2- och 3-siffernivåer finns det väldigt många förändringar: hälsovårdsyrken, direktörsyrken, yrken inom jord- och skogsbruk samt fiske, IT-yrken och yrken inom kontors- och tjänstebranschen. Totalt har 46 nya grupper på 4-siffernivå bildats.

Preciseringen av definitionerna i ISCO-08 återspeglas också på den nationella yrkesklassificeringen 2008 på så sätt att de nationella lösningarna i yrkesklassificeringen 2001 preciseras i syfte att framöver följa strukturen i ISCO så noggrant som möjligt på 1–4-siffernivå för att säkerställa den internationella jämförbarheten. I yrkesklassificeringen 2008 finns 5-siffernivån kvar för ytterligare indelning på nationell nivå..

Definitionerna i den nationella klassificeringen som bygger på ISCO-08 förbereds i Statistikcentralens projekt. Projektet löper ut 31.5.2010 och före det borde definitionerna av klassificeringen bli klara. Efter det börjar man i linjeorganisationen förbereda införandet av klassificeringen..

Projektet har utarbetat en preliminär nationell nomenklatur (på finska) samten preliminär klassificeringsnyckel (på finska) som beskriver hur grupperna i yrkesklassificeringen 2001 placerar sig i strukturen för klassificeringen 2008. Ändringar i nomenklaturen är möjliga under vårens lopp. Också klassificeringsnyckeln preciseras under våren. Nomenklaturen finns tillsvidare bara på finska. Handboken om yrkesklassificeringen 2008 blir klar i början av år 2011. Innan dess, under hösten, finns material med anknytning till revideringen av klassificeringen tillgängligt som filer. Förfrågningar om dessa kan göras per e-post: luokitukset@stat.fi och per telefon: Klassificerings- och metadatatjänster, Anne Väänänen tfn 029 551 2695 eller Mirja Mykkänen tfn 029 551 2524.

06.05.2009

Utbildningsklassificeringen 2008

Statistikcentralens utbildningsklassificering har uppdaterats enligt situationen år 2008. Klassificeringen finns på svenska, finska och engelska och den kan läsas på Statistikcentralens webbsidor. På de finskspråkiga webbsidorna för Statistikcentralens klassificeringstjänster finns det under punkten Luokituksen kuvaus ytterligare rikligt med finskspråkigt material som stöder användningen av klassificeringen:

 • förteckningar över nya utbildningskoder 2008, upphävda och ersättande utbildningskoder samt ändringar av benämningar på utbildningskoderna
 • de 6-siffriga koderna i Statistikcentralens utbildningsklassificering inkl. ibruktagningsår
 • de 6-siffriga koderna i Statistikcentralens utbildningsklassificering och utbildningsförvaltningens motsvarande koder för år 1995 och 2002 för klassificering av utbildningsområden, studieområden och utbildningsnivåer enligt situationen år 2008 inkl. beskrivningar.

I Statistikcentralens webbtjänst finns också Unescos internationella utbildningsklassificering ISCED 1997 (på engelska) samt utbildningsförvaltningens utbildningsklassificeringar för år 2002 och 1995 inkl. beskrivningar (på finska).

Utbildningsklassificeringen, ISCED 1997-koderna, som motsvarar utbildningsklassificeringens 6-siffriga koder och utbildningsförvaltningens klassificeringskoder publiceras årligen på klassificeringstjänstens webbsidor.

Förfrågningar: Elina Huusko, tfn 029 551 3571, e-post: koulutustilastot@stat.fi

21.01.2009

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2009

Fr.o.m. början av år 2009 träder 32 kommunsammanslagningar i kraft. Efter sammanslagningarna finns det 348 kommuner i Finland (415 i året 2008). Kommunsammanslagningar 2009

Kommunsammanslagningarna ledde till ett flertal ändringar av de ekonomiska regionerna. Ekenäs ekonomiska region (013) som tidigare bildats av Hangö (078) och Ingå (149) samt av de nu sammanslagna Ekenäs (835), Karis (220) och Pojo (606) ändrades till Raseborgs ekonomiska region (014). Följande ekonomiska regioner upplöstes:

 • 143 Eteläiset seinänaapurit: sammanslogs med Seinäjoki ekonomiska region (142)
 • 145 Härmänmaa: sammanslogs med Seinäjoki ekonomiska region (142)
 • 102 Juva: Av de kommuner som hörde till Juva ekonomiska region överfördes Puumala kommun (623) till S:t Michels ekonomiska region (101) och Jorois (171), Juva (178) samt Rantasalmi (681) till Pieksämäki ekonomiska region (105)
 • 012 Lojo: sammanslogs med Helsingfors ekonomiska region (142)
 • 092 Västra Saimen: sammanslogs med Villmanstrands ekonomiska region (091)

Dessutom överfördes Soini kommun (759) från Kuusiokunnat (144) till Järviseutu ekonomiska region (146).

Kommunernas statistiska kommungrupper uppdaterades på följande sätt:

 • Alajärvi (005) kommungruppering ändrades från Tätortskommun (2) till Landsbygdskommun (3)
 • Nådendal (529) kommungruppering ändrades från Urban kommun (1) till Tätortskommun (2)
 • Kommungruppering för Kimitoön (322) och Siikalatva (791) är Landsbygdskommun (3)
 • Kommungruppering för Väståboland (445), Mänttä-Vilppula (508), Raseborg (710) och Sastamala (790) är Tätortskommun (2)

Ändringar av namn på ekonomiska regioner

 • 141Suupohja: för den ekonomiska regionen används i fortsättningen benämningen Suupohja också i svenskspråkiga sammanhang
 • Sydösterbottens kustregion: för den ekonomiska regionen används på finska benämningen Suupohjan rannikkoseutu och på svenska Sydösterbotten

I och med kommunreformen föll följande pendlingsområden bort:

 • 40 Alahärmä
 • 57 Dragsfjärd
 • 11 Huittinen
 • 36 Jämsä
 • 55 Karstula
 • 21 Kouvola
 • 07 Loimaa
 • 18 Mänttä
 • 06 Salo
 • 03 Ekenäs

Punkaharju kommun (618) har överförts till Nyslotts pendlingsområde (26).

De uppdaterade indelningarna finns i Statistikcentralens webbtjänst på adressen /meta/luokitukset/index_alue_sv.html.

Förfrågningar: Kari Seppä, tfn 029 551 3572 eller per e-post luokitukset@stat.fi.

19.12.2008

TOL 2008-handboken har publicerats

Handboken Näringsgrensindelningen TOL 2008 har publicerats. Den innehåller en omfattande indelning samt näringsgrensindelningens nomenklatur och definitioner. Som bilaga finns ändringarna i TOL 2008 jämfört med TOL 2002.

I början av år 2009 publiceras näringsgrensindelningens register i en separat bilaga. Registret omfattar mer än 12 000 sökord i alfabetisk och systematisk ordning. Den svenskspråkiga Näringsgrensindelningen TOL 2008 publiceras som pdf-version.

17.10.2008

Kommunsammanslagningar 1.1.2009

Fr.o.m. början av år 2009 träder 32 kommunsammanslagningar i kraft. Efter sammanslagningarna finns det 348 kommuner i Finland (415 i året 2008). De sammanslagna kommunerna och de nya kommuner som bildas av dem finns uppräknade i tabellen nedan.

 

  Inkorporerad i kommun   Ny kommun     Inkorporerad i kommun   Ny kommun
005 Alajärvi 005 Alajärvi   101 Houtskär 445 Väståboland
414 Lehtimäki       150 Iniö    
          279 Korpo    
050 Eura 050 Eura   533 Nagu    
262 Kiukainen       573 Pargas    
                 
102 Huittinen 102 Huittinen   017 Villnäs 481 Masku
913 Vampula       419 Lemu    
          481 Masku    
083 Hauho 109  Tavastehus          
109 Tavastehus       506 Mänttä 508 Mänttä-Vilppula
210 Kalvola       933 Vilppula    
401 Lammi              
692 Renko       485 Merimasku 529 Nådendal
855 Tuulos       529 Nådendal    
          705 Rimito    
045 Eno 167 Joensuu   920 Velkua    
167 Joensuu              
632 Pyhäselkä       564 Uleåborg 564 Uleåborg
          973 Ylikiiminki    
179 Jyväskylä 179 Jyväskylä          
180 Jyväskylä lk       636 Pöytyä 636 Pöytyä
277 Korpilahti       979 Yläne    
                 
182 Jämsä 182 Jämsä   220 Karis 710 Raseborg
183 Jämsänkoski       606 Pojo    
          835 Ekenäs    
202 S:t Karins 202 S:t Karins          
602 Pikis       406 Lappi 684 Raumo
          684 Raumo    
004 Alahärmä 233 Kauhava          
233 Kauhava       704 Rusko 704 Rusko
281 Kortesjärvi       906 Vahto    
971 Ylihärmä              
          633 Pylkönmäki 729 Saarijärvi
040 Dragsfjärd 322 Kimitoön   729 Saarijärvi    
243 Kimito              
923 Västanfjärd       073 Halikko 734 Salo
          252 Kiikala    
272 Karleby 272 Karleby   259 Kisko    
315 Kelviå       308 Kuusjoki    
429 Lochteå       501 Muurla    
885 Ullava       586 Bjärnå    
          587 Pertteli    
044 Elimäki 286 Kouvola   734 Salo    
163 Jaala       776 Suomusjärvi    
286 Kouvola       784 Finby    
306 Kuusankoski              
754 Anjalankoski       493 Mouhijärvi 790 Sastamala
909 Valkeala       912 Vammala    
          988 Äetsä    
175 Jurva 301 Kurikka          
301 Kurikka       740 Nyslott 740 Nyslott
          741 Savonranta    
173 Joutseno 405 Villmanstrand          
405 Villmanstrand       544 Nurmo 743 Seinäjoki
          743 Seinäjoki    
444 Lojo 444 Lojo   975 Ylistaro    
737 Sammatti              
          247 Kestilä 791 Siikalatva
006 Alastaro 430 Loimaa   603 Piippola    
430 Loimaa       617 Pulkkila    
482 Mellilä       682 Rantsila    
                 
          303 Kuru 980 Ylöjärvi
          980 Ylöjärvi    

Största delen av de kommuner som slås samman tar namnet på en av de berörda kommunerna och då bibehålls också den gamla sifferbeteckningen. T.ex. då Lojo (444) och Sammatti (737) slås samman till en ny kommun blir namnet på den nya kommunen Lojo och kommunnumret 444.De kommuner som får nya namn, och därmed nya kommunnummer, är följande:

 • 322 Kimitoön
 • 455 Väståboland
 • 508 Mänttä-Vilppula
 • 710 Raseborg
 • 790 Sastamala
 • 791 Siikalatva

Kommunklassificeringen med ovan angivna ändringar finns på Statistikcentralens webbsidor om klassificerings- och metadatatjänster. På samma sida finns också klassificeringsnycklarna bl.a. från kommuner till landskap.

Mera information: Kari Seppä, tfn 029 551 3572, e-post: luokitukset@stat.fi.

19.09.2008

Yrkesklassificeringen revideras

Yrkesklassificeringen (International Standard Classification of Occupations, ISCO) från år 1988 uppdateras. Klassificeringen har utarbetats av Internationella arbetsorganisationen (ILO) och fastställts av FN. Målet är att införa den reviderade klassificeringen (ISCO-08) globalt bl.a. i 2010 års folkräkningar. Meningen är att också revidera vår nationella yrkesklassificering från år 2001.

Centrala målsättningar för revideringen är att uppdatera klassificeringens struktur och göra klassificeringskriterierna klarare, och särskilt den färdighetsnivå som krävs i yrkena. Definitionen av ett yrke baserar sig i första hand på arbetsuppgifter, vilket innebär att utbildning är ett sekundärt kriterium. Klassificeringens täckning utvidgas också genom att grupper av arbete som utövas inom den s.k. inofficiella sektorn inkluderas i yrkeskategorierna.

Till de mest betydande revideringarna av strukturen hör:

 • direktörerna med allmänna ledningsuppgifter åtskiljs från ledningen av de operativa enheterna; dock inte utgående från näringsgren, som hittills
 • en egen grupp bildas för chefsyrken med arbetsledningsuppgifter (t.ex. odlingsarbete, djuruppfödning, gruvarbete, fabriksindustri, byggverksamhet, kontorsarbete, städarbete, butikschefer)
 • yrken med anknytning till informations- och kommunikationsteknologi identifieras noggrannare än tidigare, men å andra sidan utan att man på basis av den teknologi som används särskiljer dem i olika yrken
 • i hälsovårdsyrkena sker det en mängd förändringar, bl.a. inkluderas tekniska yrken med anknytning till hälsovården i yrkesområdet för hälsovård
 • yrkena inom undervisning (alla) klassificeras i fortsättningen som specialistyrken
 • yrkena inom försäljningsarbete preciseras
 • yrkena inom säkerhetsarbete särskiljs från polis-, brandmans- och fångvaktararbete och övrigt bevakningsarbete

Yrkesklassificeringen 2008 förbereds av en projektgrupp

Statistikcentralen tillsatte vid årsskiftet ett projekt för att utarbeta den nationella Yrkesklassificeringen 2008, som baserar sig på den reviderade internationella yrkesklassificeringen (ISCO-08). Projektet har till uppgift att granska och revidera strukturen i och beskrivningen av klassificeringen utgående från definitionerna i den internationella yrkesklassificeringen ISCO-08 samt uppdatera klassificeringsnycklarna mellan den gällande och den nya klassificeringen liksom också sökorden.

I anslutning till revideringen av yrkesklassificeringen anordnas expertträffar och information om hur revideringen framskrider ges på Statistikcentralens webbplats.

Tills vidare används bara en del av definitionerna i den internationella grundläggande klassificeringen. Dessa finns på ingångssidan till ISCO-klassificeringen (se Draft definitions) och där presenteras sådana yrkesgrupper som är föremål för betydande revideringar. Definitionerna i klassificeringen är tillgängliga på engelska fram till slutet av året.

Arbetet med definitionerna i den nationella klassificeringen blir färdigt på hösten 2009 och efter det fås material med anknytning till revideringen av klassificeringen hos Statitikcentralen. Som det nu ser ut kommer klassificeringshandböckerna att vara färdiga i början av år 2010.

Mera information: Klassificerings- och metadatatjänster, Anne Väänänen, tfn 029 551 2695 eller per e-post luokitukset@stat.fi .

12.09.2008

Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 införs fr.o.m. början av år 2009

Den nationella näringsgrensindelningen TOL 2008 införs fr.o.m. början av år 2009. De olika språkversionerna av klassificeringen (koder och gruppernas namn på finska, svenska och engelska) samt definitionerna (på finska och svenska), klassificeringsnycklarna och annan information om klassificeringen finns på webbsidorna för klassificerings- och metadatatjänsterna.

TOL 2008 bygger på Europeiska unionens näringsgrensindelning NACE Rev. 2, som har fastställts genom EU-kommissionens förordning. Förordningen är förpliktande för medlemsländerna, dvs. alla EU-medlemsländer börjar från ingången av år 2009 tillämpa NACE Rev. 2, eller en nationell version som utarbetats på basis av den, dock med vissa undantag som framgår av förordningen om NACE Rev. 2 (förordningstext: fi, sv, en).

TOL 2008 är en dylik nationell finländsk version som avses i förordningen och som Eurostat godkänt. Den har härletts ur NACE genom tillägg av en 5-siffernivå för nationella behov. Till övriga delar följer TOL 2008 helt NACE Rev. 2, dvs. klassificeringarna är identiska på 1–4-siffernivå.

Det väsentligaste vid övergången och tillämpningen av den nya indelningen är dock att strukturen ändras och i viss mån också klassificeringsprinciperna, vilket kommer att återspeglas i statistikuppgifterna. Klassificeringen har flera nya och omarbetade huvudgrupper, 26 nya grupper på tvåsiffernivå samt ett flertal upplösningar och övergångar i grupperna på 3- och 4-siffernivå. Dessa återspeglas också i benämningarna på den nationella nivån (grupper på 5-siffernivå). Den mest synliga ändringen i den nya indelningen är att alla koder och nästan alla benämningar har reviderats. Trots detta är en rätt så stor del av definitionerna av näringsgrensgrupperna oförändrade.

Näringsgrenskoderna enligt den nya indelningen uppdateras i Statistikcentralens företagsregister under år 2008. Uppgifterna är tillgängliga i registertjänsten fr.o.m. december 2008.

Information om övergången till den nya indelningen inom de olika statistikområdena samt om därtill hörande tjänster finns på Statistikcentralens webbsidor.

Uppgifter om NACE Rev.2, som ligger till grund för TOL 2008, och om produktklassificeringen i anslutning till den, CPA 2008, finns på Eurostats webbplats samt i Eurostats klassifikationsdatabas RAMON.

Förfrågningar: Klassificerings- och metadatatjänster, Essi Kaukonen, tfn 029 551 3550 e-post: luokitukset@stat.fi.

12.06.2008

Den reviderade nationella näringsgrensindelningen (TOL 2008) i bruk fr.o.m. början av år 2009

Den reviderade nationella näringsgrensindelningen med definitioner är tillgänglig fr.o.m. 1.7.2008 på webbsidorna för klassificerings- och metadatatjänster.

Indelningen omfattar nomenklaturen (koder och gruppernas namn på finska, svenska och engelska) samt definitioner (på finska fr.o.m. 1.7 och på svenska fr.o.m. 1.9).

Näringsgrenskoderna enligt den nya indelningen uppdateras i Statistikcentralens företagsregister under år 2008 så att de är tillgängliga i registertjänsten fr.o.m. början av december 2008.

Den mest synliga ändringen i den nya indelningen är att alla koder och benämningar ändras. Det mest betydande för ibruktagandet och tillämpandet av den nya indelningen är dock att strukturen och klassificeringsprinciperna ändras, vilket kommer att återspeglas i statistikuppgifterna. Indelningen omfattar flera nya och ombearbetade huvudgrupper, 26 nya grupper på tvåsiffernivå samt ett flertal upplösningar och övergångar i grupper på 3- och 4-siffernivå. Dessa återspeglas också i benämningarna på den nationella nivån (grupper på 5-siffernivå).

Nya huvudklasser och klassificeringsprinciper är bl.a.:

 • produktion och distribution av information har sammanställts som en ny huvudgrupp
 • reparation, service och installation har avskiljts från industriell tillverkning
 • avfallshantering och annan miljörengöring samt återvinning har sammanslagits med vattenförsörjning, avloppsrening och avfallshantering
 • stödtjänster för vissa näringsgrenar har indelats i skilda grupper på 2- eller 3-siffernivå i samband med resp. näringsgren
 • av företagstjänster som stöder flera näringsgrenar har tre nya huvudklasser bildats.

Näringsgrenen för flerbranschföretag definieras med hjälp av mervärdesbegreppet på samma sätt som hittills. Definieringen av stödtjänster är också oförändrad. Hjälpverksamhet ingår i företagets verksamhet, men kan klassificeras som skilda arbetsställen, om dessa enheter uppfyller definitionen på ett arbetsställe. Byggande, forskning och produkttillverkning för försäljning klassificeras inte som hjälpverksamhet.

Allmän information om ibruktagandet av indelningen och bl.a. om tidtabeller för när olika statistikgrenar börjar använda indelningen finns på webbsidan /til/tol2008_sv.html.

Förfrågningar: Klassificerings- och metadatatjänster, Essi Kaukonen, tfn 029 551 3350 e-post: luokitukset@stat.fi.

09.05.2008

Utbildningsklassificeringen 2007

Statistikcentralens utbildningsklassificering har uppdaterats enligt situationen år 2007. Klassificeringen finns på svenska, finska och engelska och den kan läsas på Statistikcentralens webbsidor. På de finskspråkiga webbsidorna för Statistikcentralens klassificeringstjänster finns det under punkten Luokituksen kuvaus ytterligare rikligt med finskspråkigt material som stöder användningen av klassificeringen:

 • förteckningar över nya utbildningskoder 2007, upphävda och ersättande utbildningskoder samt ändringar av benämningar på utbildningskoderna
 • de 6-siffriga koderna i Statistikcentralens utbildningsklassificering inkl. ibruktagningsår
 • de 6-siffriga koderna i Statistikcentralens utbildningsklassificering och utbildningsförvaltningens motsvarande koder för år 1995 och 2002 för klassificering av utbildningsområden, studieområden och utbildningsnivåer enligt situationen år 2007 inkl. beskrivningar.

I Statistikcentralens webbtjänst finns också Unescos internationella utbildningsklassificering ISCED 1997 (på engelska) samt utbildningsförvaltningens utbildningsklassificeringar för år 2002 och 1995 inkl. beskrivningar (på finska).

Utbildningsklassificeringen och ISCED 1997-koderna, som motsvarar utbildningsklassificeringens 6-siffriga koder, samt utbildningsförvaltningens klassificeringskoder publiceras årligen på klassificeringstjänstens webbsidor.

Förfrågningar: Aila Repo, tfn 029 551 3271, e-post: aila.repo@stat.fi.

08.02.2008

Handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2008 har utkommit

Handboken för regional statistikföring, Kommuner och kommunbaserade indelningar 2008, har utkommit. De regionala ändringar som trädde i kraft 1.1.2008 har uppmärksammats i handboken.

Handboken innehåller en kommunförteckning samt följande indelningar:

 • ekonomisk region
 • landskap
 • storområde
 • län
 • arbetskrafts- och näringscentral
 • statistiskt pendlingsområde
 • statistisk kommungruppering
 • språkförhållande

Indelningarna efter region åskådliggörs med hjälp av kartor i fyrfärg. I publikationen finns också

 • en tabell över kommuner efter ekonomisk region, landskap, län, storområde och statistisk kommungruppering
 • en förteckning över upplösta kommuner och kommunernas namnändringar
 • en förteckning över städer och övriga kommuner som baserar sig på indelningen efter kommunform
 • NUTS-regionerna i Finland

Uppgifterna i handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2008 finns att tillgå också i elektronisk form som en enskild indelning eller som en samlingstabell som omfattar alla indelningar, där kommunerna är indelade efter ovannämnda indelningar.

De elektroniska klassificeringsprodukterna kan beställas av Taru Tamminen, tfn 029 551 2243. De tryckta publikationerna kan beställas direkt hos Statistikcentralens publikationsförsäljning, tfn 029 551 2011.

10.01.2008

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2008

I början av år 2008 trädde en kommunsammanslagning i kraft, när Joutsa (172) och Leivonmäki (415) sammanslogs. Namnet på den nya kommunen är Joutsa och kommunnumret är oförändrat (172).

Den statistiska kommungrupperingen uppdaterades för att stämma överens med den nya tätortsavgränsningen. Till följd av det ändrades

 • Närpes (545) och Etseri (989) kommungruppering från Tätortskommun (2) till Landsbygdskommun (3)
 • Hollola (098), Kyrkslätt (257), Lempäälä (418) och Nurmijärvi (543) kommungruppering från Tätortskommun (2) till Urban kommun (1)
 • Asikkala (016), Ikaalinen (143), Kontiolahti (276), Maxmo (481) och Sodankylä (758) kommungruppering från Landsbygdskommun (3) till Tätortskommun (2)
 • Pieksämäki (593) kommungruppering från Urban kommun (1) till Tätortskommun (2).

Också Europeiska unionens uppdaterade områdesindelning NUTS infördes i början av januari. Av Finlands områden ändrades Satakuntas (FI191) och Birkalands (FI192) NUTS-koder. Satakuntas nya kod är FI196 och Birkalands FI197. NUTS-indelningen används i den statistik som sänds till Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Nivå 1 i NUTS-indelningen avser för Finlands del en indelning i Fasta Finland och Åland. NUTS 2 motsvarar den nationella storområdesindelningen och NUTS 3 landskapsindelningen. NUTS-indelningarna justeras högst vart tredje år.

De uppdaterade indelningarna finns i Statistikcentralens webbtjänst på adressen /meta/luokitukset/index_alue_sv.html.

Förfrågningar: Kari Seppä, tfn 029 551 3572 eller per e-post luokitukset@stat.fi.

11.05.2007

24.01.2007

EG-kommissionen har fastställt den nya näringsgrensindelningen

Europaparlamentets och –rådets förordning (EG) Nr 1893/2006, given 20.12.2006, publicerades i Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006. Med förordningen fastställs Europeiska gemenskapernas gemensamma statistiska näringsgrensindelning, NACE Rev. 2. Som bilaga till förordningen (Bilaga 1) beskrivs strukturen av näringsgrensindelningen NACE rev. 2. Förordningen i sin helhet på finska, svenska och engelska.

Den reviderade näringsgrensindelningen beskriver bättre det nuvarande näringslivet och följer revideringen av FN:s internationella näringsgrensindelning (ISIC). Den reviderade indelningen tas samtidigt i bruk i alla medlemsländer:

 • i strukturstatistik fr.o.m. början av år 2008 (årsstatistik, vars referensperiod är statistikåret 2008)
 • i konjunkturstatistik och arbetskostnadsindex fr.o.m. början av år 2009 (månadsstatistik fr.o.m. januari och i kvartalsstatistik fr.o.m. 1:a kvartalet)
 • i statistiken över nationalräkenskaper fr.o.m. statistikåret 2011
 • i statistiken över lantbrukets ekonomi samt i statistiken över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och statistik över direkta utländska placeringar, vid en tidpunkt som definieras separat.

Den nationella näringsgrensindelningen (TOL 2008) under arbete

Statistikcentralen har startat ett projekt, vars uppgift är att revidera på motsvarande sätt den nationella näringsgrensindelningen (TOL 2008) på basis av den reviderade NACE Rev. 2. Projektets centrala uppgifter är att utarbeta definitioner, index och omvandlingsnycklar för grupperna i näringsgrensindelningen.

Den finskspråkiga preliminära nomenklaturen för TOL 2008 och definitionerna för indelningen (gruppbeskrivningar) blev färdiga före slutet av år 2007. Ett index, som omfattar omkring 7 000 sökord och programmet BranschExperten, som planerats som ett arbetsredskap för slutanvändarna blir färdiga under år 2008. TOL 2008-handböckerna finns tillgängliga hösten 2008.

Revideringen av indelningen ändrar betydligt indelningens struktur och gruppdefinitionerna. Alla ändringar på 1–4-siffriga nivåerna härstammar direkt från NACE Rev. 2.

 • Antalet huvudgrupper ökar från 17 till 21.
 • antalet grupper på 2-siffrig nivå ökar från omkring 60 till 89. En av de mest betydande ändringarna är att reparations-, service- och installationsarbete i huvudgruppen för tillverkning särskiljs från industriell tillverkning till en egen 2-siffernivå ”33 Reparation och installation av maskiner och apparater”
 • antalet underindelningar på 4-siffernivå ökar med 101
 • antalet underindelningar på 5-siffernivå, dvs. specificeringar på den s.k. nationella nivån, ökar med omkring 85 st.

Mera information från Statistikcentralens klassificeringstjänster:Essi Kaukonen, telefon 029 551 3350, e-post: förnamn.efternamn@stat.fi

09.01.2007

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2007

I början av år 2007 trädde 14 kommunändringar i kraft, vilket är det högsta antalet sedan år 1973. Det finns nu 416 kommuner i Finland. (Till nyheten om kommunsammanslagningen)

Äänekoski, Suolahti och Sumiainen är det enda fallet där fler än två kommuner sammanslagits vid årsskiftet. Kommunerna bildar den nya staden Äänekoski.

På kommunkartan finns två nya namn då Maxmo och Vörå sammanslogs till Vörå-Maxmo. Dessutom sammanslogs Toijala och Viiala och bildar den nya staden Akaa. Upplösningen av Längelmäki kommun avviker från den vanliga kommunsammanslagningen då Längelmäki kommun uppdelades mellan Jämsä och Orivesi. Området som ansluts till Orivesi är 300 kvadratkilometer stort och området som ansluts till Jämsä 197,6 km2. Enligt uppgiften om folkmängden efter situationen år 2004 övergår 64 procent (1 088 personer) av invånarna i Längelmäki kommun till det område som ansluts till Jämsä och 36 procent (612 personer) till det område som ansluts till Orivesi. På grund av områdesindelningen ändras landskapsgränsen, eftersom en del av nuvarande Längelmäki övergår från landskapet Birkaland (06) till Mellersta Finlands landskap (13) och där till Jämsä kommun. Antalet ekonomiska regioner är oförändrat. Den enda förändringen gällande ekonomiska regioner var att Lappo (408) övergick från Härmänmaa ekonomiska region (145) till Seinäjoki ekonomiska region (142). Pendlingsområdet Rovaniemi (49), till vilket hör Rovaniemi och Rovaniemi landskommun, upplöstes efter sammanslagningen av dessa kommuner. Det finns ett pendlingsområde färre än året innan då Pieksämäki pendlingsområde (27), som omfattade Pieksämäki och Pieksänmaa, inte längre existerar efter sammanslagningen av dessa kommuner. Antalet pendlingsområden uppgår till 53 år 2007.

Ytterligare information: Kari Seppä, tfn 029 551 3572, e-post: miia.huomo@stat.fi .

30.10.2006

Egna koder för Montenegro och Serbien enligt ISO 3166-standarden

Montenegro och Serbien har fått egna koder enligt ISO 3166-standarden. Koderna är

 • Montenegro: 499, ME, MNE
 • Serbien: 688, RS, SRB

ISO 3166-standarden omfattar tresiffriga koder samt två- och trebokstavskoder för suveräna stater och icke-suveräna länder, som enligt standarden är kolonier eller andra geopolitiskt viktiga områden. En uppdaterad förteckning och primäruppgifter om ländernas koder kan läsas på Statistikcentralens klassificerings- och metadatatjänsters webbsidor.

Förfrågningar: Saija Ylönen, tfn 029 551 2641, e-post: saija.ylonen@stat.fi .

22.08.2006

Kommunsammanslagningar 1.1.2007

Följande kommunsammanslagningar träder i kraft 1.1.2007:

Mietoinen (490) och Mynämäki (503) sammanslås. Namnet på den nya kommunen är Mynämäki och kommunnumret är 503.

Maxmo (479) och Vörå (944) sammanslås. Namnet på den nya kommunen är Vörå-Maxmo och kommunnumret är 945.

Viljakkala (932) och Ylöjärvi (980) sammanslås. Namnet på den nya kommunen är Ylöjärvi och kommunnumret är 980.

Ruukki (708) och Siikajoki (748) sammanslås. Namnet på den nya kommunen är Siikajoki och kommunnumret är 748.

Suodenniemi (772) och Vammala (912) sammanslås. Namnet på den nya kommunen är Vammala och kommunnumret är 912.

Pieksämäki (593) och Pieksänmaa (640) sammanslås. Namnet på den nya kommunen är Pieksämäki och kommunnumret är 593.

Kajana (205) och Vuolijoki (940) sammanslås. Namnet på den nya kommunen är Kajana och kommunnumret är 205.

Luopioinen (439) och Pälkäne (635) sammanslås. Namnet på den nya kommunen är Pälkäne och kommunnumret är 635.

Kodisjoki (266) och Raumo (684) sammanslås. Namnet på den nya kommunen är Raumo och kommunnumret är 684.

Haukivuori (085) och S:t Michel (491) sammanslås. Namnet på den nya kommunen är S:t Michel och kommunnumret är 491.

Toijala (864) och Viiala (928) sammanslås. Namnet på den nya kommunen är Akaa och dess nya kommunnummer är 020.

Ii (139) och Kuivaniemi (292) sammanslås. Namnet på den nya kommunen är Ii och kommunnumret är 139.

Sumiainen (770), Suolahti (774) och Äänekoski (992) sammanslås. Namnet på den nya kommunen är Äänekoski och kommunnumret är 992.

Längelmäki (443) upplöses. Områden i den upplösta kommunen inkorporeras med Jämsä (182) och Orivesi (562).

Förfrågningar: Kari Seppä, tfn 029 551 3572, e-post: miia.huomo@stat.fi .

24.05.2006

Nya landkoder för ISO 3166-standard

Jersey, Guernsey och Isle of Man har fått egna koder enligt ISO 3166-standarden. Koderna är

 • Guernsey: 831, GG, GGY
 • Isle of Man: 833, IM, IMN
 • Jersey: 832, JE, JEY

ISO 3166-standarden omfattar tresiffriga koder samt två- och trebokstavskoder för suveräna stater och icke-suveräna länder, som enligt standarden är kolonier eller andra geopolitiskt viktiga områden. En uppdaterad förteckning och primäruppgifter om ländernas koder kan läsas på Statistikcentralens klassificerings- och metadatatjänsters webbsidor.

Förfrågningar: Saija Ylönen, tfn 029 551 2641, e-post: saija.ylonen@stat.fi .

12.05.2006

23.02.2006

Europeiska kommissionen har offentliggjort sitt förslag till ny näringsgrensindelning

Europeiska kommissionen framlade 6.2.2006 ett förslag till förordning om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen NACE Rev. 2. På sidorna 15–46 (BILAGA I) i förslaget till förordning finns det svenskspråkiga utkastet till NACE Rev. 2-indelningen. Vissa mindre ändringar är att vänta i utkastet.

Revideringen av NACE för med sig betydande förändringar både i indelningsstrukturen och i definieringen av grupper. Den föreslagna indelningen beskriver bättre dagens näringsliv och följer revideringen av FN:s internationella näringsgrensindelning (ISIC).

Statistikcentralen startade i december 2005 ett projekt, vars uppgift är att utarbeta en ny nationell närings-grensindelning (TOL 2008) baserad på NACE Rev. 2. Projektets centrala uppgift är att utarbeta definitioner för näringsgrensindelningens grupper, innehållsförteckningar och omvandlingsnycklar.

NACE Rev. 2 och de nationella klassificeringarna, i Finland TOL 2008, införs 1.1.2008.

03.01.2006

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2006

Rovaniemi (698) och Rovaniemi landskommun (699) sammanslogs. Namnet på den nya kommunen är Rovaniemi och kommunnumret är 698.

Pendlingsområdet Rovaniemi (49), till vilket hör Rovaniemi och Rovaniemi landskommun, upplöstes efter sammanslagningen av dessa kommuner.

Förfrågningar: Kari Seppä, tfn 029 551 3572, e-post: miia.huomo@stat.fi .