Rekisteriseloste: Koulutukseen hakeneiden vuosiaineisto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus, 00022 TILASTOKESKUS, puh. (09) 17 341, Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Koulutukseen hakeneiden vuosiaineisto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Koulutukseen hakeutumista ja pääsyä kuvaavat tilastot.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: n. 350 000 hakijaa/v.

Otostilasto, lkm: -

Valintaperiaatteet: Peruskoulun jälkeiseen lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, ammattikorkeakoulu ja yliopistokoulutukseen vuosittain hakeneet.

Tietotyypit: Hakijaa koskevat tiedot (mm. äidinkieli, kansalaisuus), hakukohteena olevaa koulutusta koskevat tiedot, aluetiedot, koulutusta järjestävän oppilaitoksen tiedot, koulutuksen järjestäjää koskevat tiedot.

Tunnistetiedot: Henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: -

Muut tiedot tai tietoryhmä: Toisen asteen koulutukseen aineisto sisältää myös kaikki peruskoulujen 9. ja 10. luokalla tilastovuoden keväällä opiskelleiden henkilötiedot riippumatta siitä, onko henkilö hakenut toisen asteen jatkoopintoihin tai saanut päättötodistuksen.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Opetushallituksen ylläpitämät toisen asteen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen ja yliopistokoulutuksen hakurekisterit.

Rekisteröidyn oma ilmoitus: -

Tiedon saantitapa: Linjasiirto

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus, Jari Tarkoma, Mika Tuononen§%£ad§%£


Päivitetty 18.5.2009

Linkkipolku

Olet sivulla: Etusivu > Tietoa tilastoista > Rekisteriselosteet > Rekisteriseloste: Koulutukseen hakeneiden vuosiaineisto

Navigointi

Tietoa tilastoista

Rekisteriselosteet

På svenska In English Tulostusversio
Hakemisto| Sivukartta| Palaute| Yhteystiedot
Förstasidan| Home
Etusivu Tilastot Tietoa tilastoista Tiedonkeruut Tuotteet ja palvelut Ajankohtaista Tilastokeskus

Haku

Tilastokeskus
Tilastokeskus PalloVaihde 09 17 341 PalloYhteystiedot PalloTekijänoikeudet ja käyttöehdot PalloPalaute