Rekisteriseloste: Tieliikenneonnettomuudet

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus, 00022 TILASTOKESKUS, puh. (09) 17 341, Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Tieliikenneonnettomuudet

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Tieliikenneonnettomuustilaston tuottaminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: 37 000 onnettomuutta

Otostilasto, lkm: -

Valintaperiaatteet: Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet ja niiden osalliset

Tietotyypit: -

Tunnistetiedot: Henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: Osallisten alkoholin ja muiden päihteiden käyttö, onnettomuuden seuraukset sekä onnettomuuksiin liittyvät rikokset

Muut tiedot: Ajoneuvon rekisterinumero

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Poliisiasiain tietojärjestelmä (PATJA), kuolemansyytilasto, poliisipiirit, Liikennevakuutuskeskus / liikennevahinkojen tutkijalautakunnat, Liikenneviraston Digiroad- tietojärjestelmä ja Liikenteen turvallisuusviraston ajoneuvo- ja ajokorttirekisterit.

Rekisteröidyn oma ilmoitus: -

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne ja kysely

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus 27.4.2010

 

Hannele Orjala

Tilastojohtaja

 

Sinikka Parkko

Tilastopäällikkö

 


Päivitetty 11.5.2010

Linkkipolku

Olet sivulla: Etusivu > Tietoa tilastoista > Rekisteriselosteet > Rekisteriseloste: Tieliikenneonnettomuudet

Navigointi

Tietoa tilastoista

Rekisteriselosteet

På svenska In English Tulostusversio
Hakemisto| Sivukartta| Palaute| Yhteystiedot
Förstasidan| Home
Etusivu Tilastot Tietoa tilastoista Tiedonkeruut Tuotteet ja palvelut Ajankohtaista Tilastokeskus

Haku

Tilastokeskus
Tilastokeskus PalloVaihde 09 17 341 PalloYhteystiedot PalloTekijänoikeudet ja käyttöehdot PalloPalaute