Asuntokanta

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/asu/
Aihealue: Asuminen
Sivuavat aihealueet: Rakentaminen
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2009.

Kuvaus

Asuntokantatilasto kuvaa olemassa olevaa asuntokantaa ja asuntojen lukumäärää vuoden viimeisenä päivänä. Asuntokantaan sisältyvät sekä vakituisesti asutut asunnot että vailla vakinaisia asukkaita olevat asunnot ja huoneistot. Tilasto sisältää tiedot asuntokannasta mm. talotyypin ja huoneluvun mukaan. Asuntokantatilastoja voidaan tuottaa kaikilla kunta- ja koordinaattipohjaisilla aluejaoilla sekä postinumeroalueittain. Tilastokeskukseen asuntotiedot saadaan pääosin Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia ja asuntoja koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot. Asuntokantatilasto on kokonaisaineisto.

Tietosisältö

Asuntokantaa voidaan kuvata mm. talotyypin (pien-, rivi-, kerrostalot), huoneistotyypin (yksiö, kaksio jne.), hallintaperusteen (vuokra-, omistusasunto jne.) ja pinta-alan mukaan. Asuntolat eivät sisälly asuntokantaan. Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan yhden tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, joka sisältää keittotilan sekä oman välittömän sisäänkäyntinsä. Yksikkökohtaiset tiedot ovat tilastolain mukaan salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Asuntokantatilastossa käytettyjä luokituksia ovat mm. rakennusluokitus eli rakennuksen käyttötarkoitusluokitus (asuinrakennus: pien-, rivi- ja kerrostalot) sekä eri kuntapohjaiset alueluokitukset. Tilastot tehdään kaikilla kuntajaotukseen perustuvilla aluejaoilla kuten koko maa, lääni, maakunta, seutukunta ja kunta. Tietoja voidaan tuottaa myös postinumeroalueittain sekä karttakoordinaattipohjaisilla aluejaoilla esim. kuntien osa-alueluokituksella.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Asuntokantatilastot laaditaan pääosin Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän tiedoista.

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain. Tiedot kuvaavat vuoden viimeisen päivän tilannetta.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Perustiedot valmistuvat lokakuussa ja julkaisu ilmestyy joulukuussa.

Aikasarja

Tietoja on tuotettu vuosittain vuodesta 1987 lähtien. Sitä aiemmin vastaavia tietoja on kerätty väestölaskennoissa vuosina 1950, 1960, 1970, 1975,1980 ja 1985.

Asiasanat

asunnot, asuntokanta, asuminen, omistusasunnot, vuokra-asunnot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/asu/yht.html


Päivitetty 19.05.2009