Köttproduktion

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/litu/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde: Priser och kostnader
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken innehåller information på månads- och årsnivå om slaktkropparna per styck och per kilo, medelslaktvikter och producentpriser. Statistiken baserar sig på data som samlas in månadsvis från slakterierna och på nötkreatursregistret. Årsstatistiken baserar sig dessutom på information som samlas in från odlare samt på uppskattningar gällande slakter som skett på lantgårdarna

Nyckelord

slakterier, slakt, köttproduktion, nötkött, svinkött, fårkött, fjäderfäkött, broilerkött, kalkonkött, producentpriser, lantgårdar, lantbruk

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/litu/yht_sv.html


Senast uppdaterad 20.01.2015