Kreditkort

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/lkor/index_sv.html
Ämnesområdet: Finansiering och försäkring
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över kreditkort omfattar uppgifter om antalet kreditkortskonton, kortförsäljning, kortkrediter, kreditförluster, räntor och tilläggsavgifter, betalningsstörningar på kreditkorten och betalningstransaktioner.

Uppgiftsinnehåll

Aktiva och passiva kortkonton efter korttyp, värdet av kreditkortsförsäljningen i Finland efter näringsgren och fördelat på korttyp, kreditkortsskuld och kreditlimit efter korttyp, kreditförluster och de avgifter som tas ut av kunder och försäljare för användningen av kreditkort, betalningsstörningar och uppgifter om betalningstransaktioner efter korttyp.

Uppgifterna på enhetsnivå är sekretessbelagda.

Klassificeringar

Kreditkort efter giltighetsområde (universalkreditkort och specialkreditkort) och betalningssätt (betaltidskort, egentliga kreditkort). Kortförsäljning efter näringsgren.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Blankettenkät till det institut som sköter kreditkortet.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

I maj.

Tidsserie

Sedan år 1987.

Nyckelord

banker, betalkort, betalningsstörningar, betaltidskort, finansinstitut, kreditinstitut, kreditkort, skulder

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/lkor/yht_sv.html


Senast uppdaterad 04.06.2013

Dela