Vägstatistik

Producent: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tiet/index_sv.html
Ämnesområdet: Transport och turism
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

I Vägstatistiken finns tidsserieuppgifter om trafiken, vägnätet och trafikolyckor. Områdesindelningen följer vägdistriktsindelningen men en del av uppgifterna presenteras också enligt kommun och landskap.

Nyckelord

fordonbestånd, trafik, vägtrafik, vägar, vägbeläggningar, trafikolyckor, väghållning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tiet/yht_sv.html


Senast uppdaterad 17.01.2019