Finlands officiella statistik

Vägstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
År 2019 kördes lika många kilometer med personbilar som året innan - inom den tunga trafiken minskade antalet kilometer
15.4.2020
År 2019 var det totala antalet kilometer med personbilar 40 718 miljoner km, dvs. lika många som året innan. Inom den tunga trafiken minskade antalet kilometer i fjol. Trafikarbetet på landsvägarna var på samma nivå som året innan. I fjol utfördes färre nya beläggningsarbeten på landsvägarna jämfört med tidigare.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2020.

Beskrivning: Vägstatistiken innehåller uppgifter om situationen gällande vägnätet och vägtrafiken i landsvägsnätet i Finland. Vägstatistiken publiceras årligen och uppgifterna anges med tidsserier och områdesindelning. Statistiken betjänar de olika aktörerna inom trafikbranschen genom att producera statistikuppgifter som kan utnyttjas för planering, uppföljning, kontroll och beslutsfattande. Uppgifter om trafikarbete används som ursprungsdata vid beräkning av utsläpp.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: vägtrafik, trafikarbete, landsväg, riksväg, stamväg, regionväg, vägklass, vägbeläggning, fordon, personbil, bil.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen
30.1.2020
År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vägstatistik [e-publikation].
ISSN=2670-3378. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tiet/index_sv.html