Telekommunikation

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tvie/index_sv.html
Ämnesområdet: Vetenskap, teknologi och informationssamhället
Tangerande ämnesområde: Kultur och massmedierFöretag
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Årsstatistiken över telekommunikation beskriver situationen och utvecklingen inom telekommunikationsbranschen i Finland. Statistiken avgränsas till allmänna telenät och till kommunikation via dem. Statistiken omfattar infrastrukturen för telekommunikation och volymuppgifterna om tjänsterna samt dessutom uppgifter med anknytning till televerksamhet och användningen av telekommunikationstjänster.

Uppgiftsinnehåll

Infrastrukturen för telekommunikation (bl.a. centraler, fasta anslutningar, bredbandsanslutningar, mobiltelefonanslutningar), tjänstevolymer (bl.a. antalet telefoner och samtalstider, antalet textmeddelanden), teleföretagens ekonomi och anställda, kabeltelevisionsverksamhet, användning av teletjänster, priserna på teletjänster osv.

För användning och utlämning av material gäller de allmänna sekretessbestämmelserna. Den statistik som sammanställts på basis av materialet är offentlig, dock med den begränsningen att det inte går att identifiera uppgifter om enskilda företag.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen; utgångspunkt telekommunikationsbranschen.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

En del av uppgifterna samlas in direkt från företagen. I statistiken används också uppgifter som andra myndigheter sammanställt (t.ex. kommunikationsministeriet).

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Årligen (sedan år 2003). Statistikpublikationen har tidigare sammanställts av kommunikationsministeriet.

Färdigställs eller offentliggörs

I augusti efter statistikåret.

Tidsserie

Tidsserier av olika längd. Uppgifterna baserar sig fram till statistikåret 2001 på de uppgifter som kommunikationsministeriet sammanställt.

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tvie/yht_sv.html


Senast uppdaterad 08.09.2010