Resurser

Statistikcentralens verksamhet finansieras med medel ur statsbudgeten och genom avgiftsbelagda tjänster samt med finansiering från andra statliga myndigheter och från EU. År 2013 erhölls 77 procent av finansieringen som omkostnadsanslag, dvs. ur statsbudgeten. Andelen inkomster från avgiftsbelagda tjänster var 12 procent och andelen utomstående finansiering 3 procent.

I slutet av år 2013 hade Statistikcentralen 950 anställda. Antalet årsverken var 842, av vilka intervjuare inom uppgiftsinsamlingen stod för 106 årsverken. Av de anställda var 63 procent kvinnor, 69 procent hade minst examen på lägsta högre nivå.

Statistikcentralens nyckeltal 2011–2013

  2011
milj. euro
2012
milj. euro
2013
milj. euro
FINANSIERING 61,2 65,4 65,4
Omkostnadsanslag 45,4 49,2 50,5
Anslag överförda från tidigare år 5,2 5,1 4,9
Inkomster av avgiftsbelagda tjänster 8,8 8,9 8,1
Extern finansiering 1,8 2,2 2,0
UTGIFTER 56,1 60,5 60,9
Överföring till nästa år 5,1 4,9 4,4
   
Publikationernas totala upplaga, antal 20 000 13 500 10 000
Offentliggöranden av statistik, antal 624 618 627
Webbsidor med HTML-text, antal 138 000 156 000 174 000
Anställda, årsverken 820 864 842

 


Senast uppdaterad 19.6.2014

Dela