Resurser

Statistikcentralens verksamhet finansieras med medel ur statsbudgeten och genom avgiftsbelagda tjänster samt med finansiering från andra statliga myndigheter och från EU. År 2017 erhölls 71 procent av finansieringen som omkostnadsanslag, dvs. ur statsbudgeten. Andelen inkomster från avgiftsbelagda tjänster var 11 procent och andelen utomstående finansiering 3 procent. 15 procent av finansieringen överfördes från föregående år.

I slutet av år 2017 hade Statistikcentralen 840 anställda. Antalet årsverken var 752, av vilka intervjuare inom uppgiftsinsamlingen stod för 96 årsverken. Av de anställda var 62 procent kvinnor, 76 procent hade minst examen på lägsta högre nivå.

Statistikcentralens nyckeltal 2015–2017

  2015
milj. euro
2016
milj. euro
2017
milj. euro
FINANSIERING 63,7 67,1 66,8
Omkostnadsanslag 50,4 50,2 47,1
Anslag överförda från tidigare år 3,7 6,7 10,1
Inkomster av avgiftsbelagda tjänster 8,0 8,6 7,5
Extern finansiering 1,7 1,6 1,9
UTGIFTER 57,0 56,9 55,7
Överföring till nästa år 6,7 10,1 11,1
   
Webbsidor med HTML-text, antal 207 000 221 000 234 000
Offentliggöranden av statistik, antal 556 548 550
Publikationernas totala upplaga, antal 6 000 5 600 6 800
Anställda, årsverken 736 739 752