Resurser

Statistikcentralens verksamhet finansieras med medel ur statsbudgeten och genom avgiftsbelagda tjänster samt med finansiering från andra statliga myndigheter och från EU. År 2012 erhölls 75 procent av finansieringen som omkostnadsanslag, dvs. ur statsbudgeten. Andelen inkomster från avgiftsbelagda tjänster var 14 procent och andelen utomstående finansiering 3 procent.

I slutet av år 2012 hade Statistikcentralen 1 011 anställda. Antalet årsverken var 864, av vilka intervjuare inom uppgiftsinsamlingen stod för 128 årsverken. Av de anställda var 64 procent kvinnor, 68 procent hade minst examen på lägsta högre nivå.

Statistikcentralens nyckeltal 2010–2012

  2010
milj. euro
2011
milj. euro
2012
milj. euro
FINANSIERING 61,4 61,2 65,4
Omkostnadsanslag 44,6 45,4 49,2
Anslag överförda från tidigare år 5,9 5,2 5,1
Inkomster av avgiftsbelagda tjänster 8,8 8,8 8,9
Extern finansiering 2,2 1,8 2,2
UTGIFTER 56,2 56,1 60,5
Överföring till nästa år 5,2 5,1 4,9
   
Publikationernas totala upplaga, antal 24 000 20 000 13 500
Offentliggöranden av statistik, antal 610 624 618
Webbsidor med HTML-text, antal 119 000 138 000 156 000
Anställda, årsverken 841 820 864

 


Senast uppdaterad 10.5.2013

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistikcentralen > Verksamhet och uppgifter > Resurser

Statistikcentralen

Verksamhet och uppgifter

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 09 17 341 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter