Finlands officiella statistik

Undersökning om tidsanvändning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hälften av arbetsveckorna omfattar fem dagar
16.4.2014
I Finland är det vanligast med femdagars arbetsvecka: hälften av alla sysselsatta hade arbetat fem dagar i veckan. Företagarna hade oftare än löntagarna en arbetsvecka som var längre än fem dagar. Av företagarna jobbade något under en tredjedel varje dag i veckan. Uppgifterna framgår av de veckodagböcker över förvärvsarbete som insamlades i samband med undersökningen om tidsanvändning 2009 - 2010.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2015.

Beskrivning: Undersökningen om tidsanvändning är en intervjuundersökning, där deltagarna under en tvådygnsperiod noggrant för bok över sin tidsanvändning. Undersökningen klarlägger hur deltagarna fördelar sin tid på olika aktiviteter, dags- och veckorytmen i tidsanvändningen samt social samvaro. Tillstånd att använda uppgifterna kan erhållas för vetenskapliga undersökningar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: amatörteatrar, arbetstid, bibliotek, bildkonst, böcker, dagstidningar, dans, datateknik, datorer, deltagande, dygnsrytm, filmer, fritid, frivilligt arbete, hemarbete, hobbyer, internet, konserter, konstintressen, kultur, kulturdeltagande, kulturevenemang, kulturintressen, levnadssätt, läsning, motion, museer, musik, opera, radio, sociala medier, sociala relationer, socioekonomisk ställning, studier, television, tidsanvändning, tidskrifter, vardagsliv.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om tidsanvändning [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akay/index_sv.html.

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistik > Levnadsförhållanden > Undersökning om tidsanvändning

Statistik

Levnadsförhållanden

Undersökning om tidsanvändning

Länk till rss-flöde

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter