Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Inga dokument

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tidsanvändning [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akay/tau_sv.html