Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 13.4.2007

Antalet studerande och examina vid yrkeshögskolor minskade något år 2006

Enligt Statistikcentralen studerade hösten 2006 totalt 132 600 studerande i utbildning som leder till examen vid yrkeshögskolor. Antalet minskade med tvåhundra från år 2005. Antalet nya studerande var 36 300, vilket är 2 procent färre än året innan. År 2006 avlades totalt 21 000 examina vid yrkeshögskolorna. Antalet examina minskade med två procent.

Antalet utländska studerande i utbildning som leder till examen var 4 600, dvs. 16 procent mer än året innan. Sett efter världsdel kom de flesta studeranden från Asien, Afrika samt EU- och EFTA-länderna. Antalet examina som avlagts av utländska studerande sjönk med 15 procent från året innan och uppgick år 2006 till något under 500.

I utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen studerade 2 100 studerande år 2006, vilket är tusen fler än år 2005. Antalet avlagda högre yrkeshögskoleexamina uppgick till 150, av vilka kvinnornas andel var 77 procent. Från och med hösten 2005 har det varit möjligt att avlägga högre yrkeshögskoleexamina i stället för yrkeshögskolornas tidigare påbyggnadsexamina inom alla utbildningsområden.

Nya studerande, studerande och examina vid yrkeshögskolor efter landskap år 2006

Landskap Nya studerande Studerande Examina
Fasta Finland 36 159 132 168 20 951
Nyland 9 452 34 891 5 243
Östra Nyland 415 1 378 223
Egentliga Finland 2 954 10 747 1 762
Satakunta 1 727 6 116 1 009
Egentliga Tavastland 1 238 5 031 774
Birkaland 2 752 10 045 1 627
Päijänne-Tavastland 1 358 5 502 941
Kymmenedalen 1 081 4 339 647
Södra Karelen 793 2 922 522
Södra Savolax 1 479 4 806 841
Norra Savolax 1 988 6 768 1 081
Norra Karelen 1 234 4 109 646
Mellersta Finland 1 857 6 836 1 173
Södra Österbotten 1 237 4 512 782
Österbotten 1 353 5 489 805
Mellersta Österbotten 532 1 800 263
Norra Österbotten 2 383 8 861 1 352
Kajanaland 604 1 951 292
Lappland 1 722 6 065 968
Åland 117 392 55
Åland 117 392 55
Totalt 36 276 132 560 21 006

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594 koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 13.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2006/akop_2006_2007-04-13_tie_001_sv.html