Finlands officiella statistik

Yrkeshögskoleutbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Deltagandet i utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen fortsatte att öka
17.4.2020
I utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen deltog drygt 14 000 studerande år 2019, vilket är omkring 800 fler än året innan. Också antalet avlagda högre yrkeshögskoleexamina ökade med drygt 200. Däremot sjönk antalet studerande i utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen från året innan. År 2019 deltog totalt något under 128 000 studerande i utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Beskrivning: Statistiken över yrkeshögskoleutbildning innehåller uppgifter om nya studerande, studerande och examina inom yrkeshögskoleutbildning som leder till examen. Den grundar sig på uppgifter som har insamlats från högskolornas riksomfattande datalager (VIRTA). Uppgifterna om studerandena beskriver situationen den 20 september. Med nya studerande avses studerande som för första gången gjort när- eller frånvaroanmälan beträffande den aktuella examen vid yrkeshögskolan. Examensuppgifterna gäller hela kalenderåret. De personuppgifter som ligger till grund för statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen, medan statistiken i regel är offentlig.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, högskolor, studerande, utbildning, yrkeshögskolor.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/index_sv.html