Finlands officiella statistik

Yrkeshögskoleutbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen ökade ytterligare
18.4.2018
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik studerade ungefär 129 000 personer år 2017 i utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen och något drygt 12 000 personer i utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen. Sammanlagt avlades 23 500 yrkeshögskoleexamina och 2 800 högre yrkeshögskoleexamina. Antalet studerande i utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen ökade med nästan 11 procent och antalet examina med omkring 10 procent jämfört med året innan. Utbildningen som leder till yrkeshögskoleexamen visade inga större förändringar i antalet studerande och examina.

Nästa offentliggörande:
17.4.2019

Beskrivning: Statistiken över yrkeshögskoleutbildning innehåller uppgifter om nya studerande, studerande och examina inom yrkeshögskoleutbildning som leder till examen. Den grundar sig på uppgifter som har insamlats från högskolornas riksomfattande datalager (VIRTA). Uppgifterna om studerandena beskriver situationen den 20 september. Med nya studerande avses studerande som för första gången gjort när- eller frånvaroanmälan beträffande den aktuella examen vid yrkeshögskolan. Examensuppgifterna gäller hela kalenderåret. De personuppgifter som ligger till grund för statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen, medan statistiken i regel är offentlig.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, högskolor, studerande, utbildning, yrkeshögskolor.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.3.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/index_sv.html