Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 4.4.2008

Antalet studerande vid yrkeshögskolor ökade något från året innan, antalet examina var nästan oförändrat

Enligt Statistikcentralen studerade totalt 133 300 studerande i utbildning som leder till examen vid yrkeshögskolor hösten 2007. Detta var 700 studeranden fler än år 2006. Antalet nya studerande var 36 600, vilket är en procent mer än året innan. År 2007 avlades totalt 21 000 examina vid yrkeshögskolorna.

Antalet utländska studerande i utbildning som leder till examen var 5 400, dvs. 17 procent mer än året innan. Antalet examina som avlagts av utländska studerande ökade med 11 procent från året innan och uppgick år 2007 till något över 500.

I utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen studerade 3 400 studerande år 2007, vilket är 1 300 fler än år 2006. Antalet avlagda högre yrkeshögskoleexamina uppgick till 360, av vilka kvinnornas andel var 64 procent.

Nya studerande, studerande och examina vid yrkeshögskolor efter landskap år 2007

Landskap   Nya studerande   Studerande   Examina
Fasta Finland        36 495 132 876 20 927
Nyland 9 278 3 4916 5 240
Östra Nyland 400 1 442 234
Egentliga Finland 2 847 10 512 1 686
Satakunta 1 592 6 111 916
Egentliga Tavastland 1 520 5 340 810
Birkaland 2 779 10 149 1 704
Päijänne-Tavastland 1 404 5 387 931
Kymmenedalen 1 162 4 349 701
Södra Karelen 896 3 011 539
Södra Savolax 1 412 4 811 910
Norra Savolax 1 925 6 706 1 069
Norra Karelen 1 128 4 017 694
Mellersta Finland 1 738 6 703 1 176
Södra Österbotten 1 422 4 662 748
Österbotten 1 378 5 625 755
Mellersta Österbotten 507 1 780 280
Norra Österbotten 2 637 9 133 1 298
Kajanaland 644 2 082 326
Lappland 1 826 6 140 910
Åland 137 408 42
Åland 137 408 42
Totalt 36 632 133 284 20 969

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594 koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 4.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2007/akop_2007_2008-04-04_tie_001_sv.html