Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 14.11.2008

Antalet yrkeshögskolestuderande 132 500 år 2008

Enligt Statistikcentralen var antalet studerande i utbildning som leder till examen vid yrkeshögskolor totalt 132 500 under hösten år 2008. Detta var 800 studeranden färre än år 2007. Antalet nya studerande var 37 000, vilket är en procent mer än året innan. Antalet studerande var störst inom området teknik och kommunikation samt inom social-, hälso- och idrottsområdet.

I utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen studerade 4 500 personer år 2008, vilket är 1 100 fler än år 2007.

Sett till antalet studerande var de största yrkeshögskolorna Metropolia, Haaga-Helia samt Åbo yrkeshögskola. Kvinnornas andel av yrkeshögskolestuderande var 55 procent.

Nya studerande och studerande vid yrkeshögskolor efter landskap år 2008

Landskap                              Nya studerande Studerande
         Totalt         Kvinnor          Totalt         Kvinnor
Hela landet totalt  36 999 20 954 132 501 72 560
Fasta Finland        36 904 20 925 132 118 72 432
Nyland 9 613 5 709 34 296 19 719
Östra Nyland 427 306 1 457 1 068
Egentliga Finland 3 022 1 742 10 651 5 930
Satakunta 1 483 878 5 830 3 296
Egentliga Tavastland 1 546 911 5 488 3 076
Birkaland 2 850 1 487 10 352 5 097
Päijänne-Tavastland 1 475 902 5 318 3 145
Kymmenedalen 1 097 637 4 282 2 270
Södra Karelen 785 463 2 897 1 592
Södra Savolax 1 495 934 4 929 2 877
Norra Savolax 1 887 1 050 6 578 3 581
Norra Karelen 1 147 629 3 939 2 090
Mellersta Finland 1 839 978 6 777 3 543
Södra Österbotten 1 339 788 4 718 2 547
Österbotten 1 488 744 5 551 2 691
Mellersta Österbotten 491 250 1 814 943
Norra Österbotten 2 541 1 298 9 098 4 551
Kajanaland 570 284 2 009 1 090
Lappland 1 809 935 6 134 3 326
Åland 95 29 383 128
Åland 95 29 383 128

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594 koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 14.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2008/akop_2008_2008-11-14_tie_001_sv.html