Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 13.11.2009

Antalet yrkeshögskolestuderande 135 000 år 2009

Enligt Statistikcentralen var antalet studerande i utbildning som leder till examen vid yrkeshögskolor totalt 135 000 under hösten år 2009. Detta var 2 500 studeranden fler än år 2008. Antalet nya studerande var 38 200, vilket är tre procent mer än året innan. Antalet studerande var störst inom området teknik och kommunikation samt inom social-, hälso- och idrottsområdet.

I utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen studerade 5 500 personer år 2009, vilket är 1 000 fler än år 2008.

Sett till antalet studerande var de största yrkeshögskolorna Metropolia, Haaga-Helia samt Åbo yrkeshögskola. Kvinnornas andel av yrkeshögskolestuderande var 54 procent.

Nya studerande och studerande vid yrkeshögskolor efter utbildningslandskap 2009

Utbildningslandskap  Nya studerande Studerande
Totalt Kvinnor Totalt Kvinnor
Hela landet totalt 38 197 20 937 135 033 73 217
Fasta Finland 38 036 20 867 134 537 73 033
Nyland 9 678 5 483 35 119 19 878
Östra Nyland 389 278 1 423 1 031
Egentliga Finland 3 066 1 776 10 760 5 933
Satakunta 1 775 957 6 050 3 339
Egentliga Tavastland 1 671 884 5 816 3 192
Birkaland 2 894 1 475 10 531 5 161
Päijänne-Tavastland 1 544 926 5 330 3 123
Kymmenedalen 1 132 598 4 212 2 234
Södra Karelen 781 445 2 919 1 573
Södra Savolax 1 710 1 039 5 255 3 060
Norra Savolax 1 979 1 020 6 756 3 627
Norra Karelen 1 199 645 4 090 2 176
Mellersta Finland 1 818 976 6 774 3 533
Södra Österbotten 1 287 722 4 730 2 554
Österbotten 1 586 747 5 588 2 628
Mellersta Österbotten 525 285 1 771 935
Norra Österbotten 2 564 1 338 9 093 4 582
Kajanaland 612 298 2 062 1 092
Lappland 1 826 975 6 258 3 382
Åland 161 70 496 184
Åland 161 70 496 184

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594 koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 13.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2009/akop_2009_2009-11-13_tie_001_sv.html