Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 7.4.2010

Vid yrkeshögskolor avlades 21 000 examina år 2009

Enligt Statistikcentralen avlades 21 000 examina vid yrkeshögskolor år 2009. Detta är 3,5 procent färre än året innan. Antalet examina var störst inom social-, hälso- och idrottsområdet samt inom området teknik och kommunikation. Av de avlagda examina stod kvinnorna för 64 procent. Antalet avlagda högre yrkeshögskoleexamina uppgick till 941, av vilka kvinnornas andel var 66 procent

Yrkeshögskoleexamen efter landskap 2009

Utbildningslandskap Examina Män Kvinnor
Hela landet totalt 21 039 7 589 13 450
Fasta Finland 20 995 7 566 13 429
Nyland 5 288 1 707 3 581
Östra Nyland 265 60 205
Egentliga Finland 1 564 500 1 064
Satakunta 960 349 611
Egentliga Tavastland 829 305 524
Birkaland 1 747 754 993
Päijänne-Tavastland 961 305 656
Kymmenedalen 668 263 405
Södra Karelen 508 178 330
Södra Savolax 836 283 553
Norra Savolax 1 037 408 629
Norra Karelen 587 233 354
Mellersta Finland 1 151 445 706
Södra Österbotten 746 292 454
Österbotten 869 360 509
Mellersta Österbotten 274 93 181
Norra Österbotten 1 356 530 826
Kajanaland 361 125 236
Lappland 988 376 612
Åland 44 23 21
Åland 44 23 21

Källa: Utbildning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 07.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2009/akop_2009_2010-04-07_tie_001_sv.html