Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 12.11.2010

Antalet yrkeshögskolestuderande 138 900 år 2010

Enligt Statistikcentralen var antalet studerande i utbildning som leder till examen vid yrkeshögskolor totalt 138 900 under hösten år 2010. Detta var 2,8 procent mer än år 2009. Antalet nya studerande var 39 500, vilket är 3,3 procent mer än året innan. Antalet studerande var störst inom området teknik och kommunikation samt inom social-, hälso- och idrottsområdet.I utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen studerade 6 500 personer år 2010, vilket är 1 000 fler än år 2009.

Nya studerande och studerande vid yrkeshögskolor efter utbildningslandskap 2010

Utbildningslandskap Nya studerande, totalt Nya studerande, män Nya studerande, kvinnor Studerande, totalt Studerande, män Studerande, kvinnor
Hela landet totalt 39 454 17 725 21 729 138 852 63 866 74 986
Fasta Finland 39 276 17 609 21 667 138 292 63 508 74 784
Nyland 9 851 4 310 5 541 36 122 15 904 20 218
Östra Nyland 440 111 329 1 474 398 1 076
Egentliga Finland 3 229 1 403 1 826 11 161 4 999 6 162
Satakunta 1 807 839 968 6 262 2 861 3 401
Egentliga Tavastland 1 749 813 936 6 116 2 824 3 292
Birkaland 2 981 1 473 1 508 10 838 5 611 5 227
Päijänne-Tavastland 1 603 600 1 003 5 529 2 242 3 287
Kymmenedalen 1 222 570 652 4 245 1 992 2 253
Södra Karelen 893 375 518 3 033 1 384 1 649
Södra Savolax 1 545 586 959 5 364 2 210 3 154
Norra Savolax 2 009 890 1 119 6 752 3 105 3 647
Norra Karelen 1 217 576 641 4 220 2 011 2 209
Mellersta Finland 1 975 927 1 048 7 088 3 382 3 706
Södra Österbotten 1 374 613 761 4 832 2 222 2 610
Österbotten 1 704 891 813 5 758 3 064 2 694
Mellersta Österbotten 528 250 278 1 826 865 961
Norra Österbotten 2 612 1 218 1 394 9 264 4 536 4 728
Kajanaland 659 302 357 2 072 996 1 076
Lappland 1 878 862 1 016 6 336 2 902 3 434
Åland 178 116 62 560 358 202
Åland 178 116 62 560 358 202

Källa: Utbildning 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 12.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Yrkeshögskolestuderande 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2010/01/akop_2010_01_2010-11-12_tie_001_sv.html