Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 7.4.2011

Vid yrkeshögskolor avlades 21 900 examina år 2010

Enligt Statistikcentralen avlades 21 900 examina vid yrkeshögskolor år 2010. Detta är 4 procent mer än året innan. Antalet examina var störst inom social-, hälso- och idrottsområdet samt inom området teknik och kommunikation. Av de avlagda examina stod kvinnorna för 63 procent. Antalet avlagda högre yrkeshögskoleexamina uppgick till 1 253, av vilka kvinnornas andel var 64 procent.

Yrkeshögskoleexamen efter utbildningslandskap 2010

Utbildningslandskap Examina Män Kvinnor
Hela landet totalt 21 899 8 125 13 774
Fasta Finland 21 842 8 098 13 744
Nyland 5 584 1 901 3 683
Östra Nyland 254 64 190
Egentliga Finland 1 804 664 1 140
Satakunta 960 293 667
Egentliga Tavastland 887 347 540
Birkaland 1 771 728 1 043
Päijänne-Tavastland 918 301 617
Kymmenedalen 704 280 424
Södra Karelen 576 224 352
Södra Savolax 999 344 655
Norra Savolax 1 098 388 710
Norra Karelen 666 280 386
Mellersta Finland 1 089 461 628
Södra Österbotten 718 277 441
Österbotten 849 393 456
Mellersta Österbotten 295 108 187
Norra Österbotten 1 316 554 762
Kajanaland 367 115 252
Lappland 987 376 611
Åland 57 27 30
Åland 57 27 30

Källa: Utbildning 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 7.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2010/akop_2010_2011-04-07_tie_001_sv.html