Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 15.11.2011

Antalet yrkeshögskolestuderande 139 900 år 2011

Enligt Statistikcentralen var antalet studerande i utbildning som leder till examen vid yrkeshögskolor totalt 139 900 under hösten år 2011. Detta var 0,7 procent mer än år 2010. Antalet nya studerande var 38 800, vilket är 1,6 procent färre än året innan. Antalet studerande var störst inom området teknik och kommunikation samt inom social-, hälso- och idrottsområdet.I utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen studerade 7 300 personer år 2011, vilket är 800 fler än år 2010.

Nya studerande och studerande vid yrkeshögskolor efter utbildningslandskap 2011

Landskap Nya studerande, totalt Nya studerande, män Nya studerande, kvinnor Studerande, totalt Studerande, män Studerande, kvinnor
Hela landet totalt 38 839 17 640 21 199 139 857 64 921 74 936
Fasta Finland 38 705 17 556 21 149 139 282 64 539 74 743
Nyland 10 551 4 585 5 966 38 105 16 774 21 331
Egentliga Finland 2 976 1 298 1 678 11 185 5 075 6 110
Satakunta 1 856 826 1 030 6 268 2 887 3 381
Egentliga Tavastland 1 642 816 826 6 238 2 959 3 279
Birkaland 2 786 1 341 1 445 10 712 5 552 5 160
Päijänne-Tavastland 1 670 665 1 005 5 701 2 310 3 391
Kymmenedalen 1 185 533 652 4 210 1 968 2 242
Södra Karelen 944 374 570 3 132 1 375 1 757
Södra Savolax 1 494 614 880 5 131 2 117 3 014
Norra Savolax 1 800 841 959 6 630 3 055 3 575
Norra Karelen 1 245 620 625 4 348 2 117 2 231
Mellersta Finland 1 905 909 996 7 239 3 512 3 727
Södra Österbotten 1 360 626 734 4 850 2 304 2 546
Österbotten 1 552 812 740 5 832 3 124 2 708
Mellersta Österbotten 614 303 311 1 934 910 1 024
Norra Österbotten 2 586 1 168 1 418 9 292 4 448 4 844
Kajanaland 629 279 350 2 119 1 018 1 101
Lappland 1 910 946 964 6 356 3 034 3 322
Åland 134 84 50 575 382 193
Åland 134 84 50 575 382 193

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 15.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Yrkeshögskolestuderande 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2011/01/akop_2011_01_2011-11-15_tie_001_sv.html