Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 16.4.2015

Antalet högre yrkeshögskoleexamina fortsatte att öka

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik för år 2014 avlades 25 000 examina vid yrkeshögskolor, dvs. något under en procent fler än året innan. Sammanlagt avlades 22 900 yrkeshögskoleexamina, av vilka 18 700 inom utbildning för unga och 4 200 inom vuxenutbildning. Antalet högre yrkeshögskoleexamina som avlades år 2014 uppgick till 2 100, nästan 9 procent fler än året innan.

Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter kön 2006–2014

Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter kön 2006–2014

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2014/akop_2014_2015-04-16_tie_001_sv.html