Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 17.4.2019

Utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen ökade ytterligare

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik studerade ungefär 128 500 personer år 2018 i utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen och nästan 13 500 personer i utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen. Antalet studerande i utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen fortsatte öka med omkring 10 procent på årsnivå och antalet examina ökade för sin del med nästan 14 procent jämfört med året innan. Antalet studerande inom utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen var nästan oförändrat, men antalet examina ökade med mer än 5 procent från året innan. Antalet avlagda yrkeshögskoleexamina uppgick till 24 800, vilket var med mer än tusen fler än jämfört med året innan.

Studerande och examina inom utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen 2002–2018

Studerande och examina inom utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen 2002–2018

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Jalolahti 029 551 3588, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (110,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2018/akop_2018_2019-04-17_tie_001_sv.html