Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Regionalräkenskaper.

Publicerad: 5.6.2007

Hushållens inkomster ökade snabbast i landskapen Egentliga Tavastland och Birkaland 2005

Hushållens inkomster ökade snabbast i Egentliga Tavastland (4,6 %) och i Birkaland (4,4 %) år 2005. Förutom i dessa landskap ökade den primära inkomsten* per person i sex andra landskap snabbare än genomsnittet för hela landet. De regionala skillnaderna mellan hushållen fortsatte att öka något andra året i följd. I början av 2000-talet då utvecklingen var långsammare krympte skillnaderna.

Den disponibla inkomsten per person översteg i nio landskap genomsnittet för hela landet. Ökningen i Egentliga Tavastland, Birkaland och de andra landskapen som klarat sig bättre än genomsnittet för hela landet härrör till största delen från ökningen av löntagarersättningarna, som var kraftigast i Östra Nyland (6,1 %). Näst snabbast var ökningen i Birkaland (5,8 %) och också i Egentliga Tavastland (5,5 %) steg den rejält över genomsnittet.

De regionala skillnaderna är relativt stora i Finland. I landskapet Åland och Helsingfors ekonomiska region var den primära inkomsten per person mer än 24 000 euro år 2005. I de ekonomiska regionerna Östra Lappland och Kehys-Kainuu är den däremot mindre än hälften, dvs. 12 000 euro.

De regionala skillnaderna jämnas dock ut betydligt, när man granskar den disponibla inkomsten per person. Då överskrider den disponibla inkomsten 18 000 euro i landskapet Åland och Helsingfors ekonomiska region, medan den åter var mindre än 12 500 euro i Oulunkaari, Nivala-Haapajärvi och Siikalatva.

______

* Den primära inkomsten omfattar löner för arbeten, arvoden och andra löntagarersättningar, nettoinkomster av förmögenhet samt andra faktorinkomster. Den disponibla inkomsten erhålls genom man till den primära inkomsten lägger till erhållna inkomstöverföringar och avdrar alla betalda inkomstöverföringar från den.

Ökningen av den primära inkomsten efter landskap år 2005*, procent

Källa: Regionalräkenskaper 1995-2005*. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha-Pekka Konttinen (09) 1734 2706 , Erkki Niemi (09) 1734 3313, Kari Ritvanen (09) 1734 3361, aluetilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 5.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens regionkonton [e-publikation].
2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akoti/2005/akoti_2005_2007-06-05_tie_001_sv.html