Julkaistu: 15.11.2004

Tutkintoon johtavassa oppisopimuskoulutuksessa 45 300 osallistujaa vuonna 2003

Tutkintoon johtavaan oppisopimuskoulutukseen osallistui Tilastokeskuksen mukaan 45 300 opiskelijaa vuonna 2003. Osallistujia oli 9 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Ammatilliseen peruskoulutukseen osallistui 17 900 ja ammatilliseen lisäkoulutukseen 27 400 opiskelijaa. Osallistujista 52 prosenttia oli naisia. Eniten (36 %) osallistujia oli yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusalalla. Uusia oppisopimuksia solmittiin 19 300.

Tutkintoon johtamattomaan oppisopimuskoulutukseen osallistui 5 900 opiskelijaa.

Tutkintoon johtavan oppisopimuskoulutuksen osallistujat koulutusaloittain 2003

  Yhteensä   Ammatillinen
  peruskoulutus
  Ammatillinen
  lisäkoulutus
Yhteensä 45 321 17 913 27 408
1 Humanistinen ja kasvatusala 732 606 126
2 Kulttuuriala 824 327 497
3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonala 16 350 3 887 12 463
4 Luonnontieteiden ala 1 455 1 113 342
5 Tekniikan ja liikenten ala 13 184 5 260 7 924
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 1 756 944 812
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 6 672 4 132 2 540
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 348 1 644 2 704

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Reija Vento (09) 1734 3279, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 15.11.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-196X. Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2003/04/aop_2003_04_2004-11-15_tie_001.html