Yrkesutbildning 2007, Personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen under kalenderåret

2007
Personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen under kalenderåret
Offentliggöranden