Yrkesutbildning 2012, Personer som deltagit i läroavtals utbildning och personer som avlagt examen under kalenderåret

2012
Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor