Tabellbilaga 1. Nya studerande, studerande och utexaminerade i utbildning som förbereder för fristående examen efter landskap år 2012 1)

Utbildningslandskap Nya studerande totalt Studerande totalt Utexaminerade totalt
Hela landet totalt 43 110 88 363 21 232
Fasta landet 43 074 88 265 21 211
Nyland 11 047 21 955 4 803
Egentliga Finland 3 848 7 704 1 543
Satakunta 1 658 3 679 838
Egentliga Tavastland 1 778 3 599 736
Birkaland 3 853 8 305 2 135
Päijänne-Tavastland 1 591 3 116 913
Kymmenedalen 896 2 057 586
Södra Karelen 658 1 318 302
Södra Savolax 1 421 2 612 726
Norra Savolax 2 401 4 756 1 222
Norra Karelen 1 443 2 969 894
Mellersta Finland 2 482 5 090 1 362
Södra Österbotten 1 527 3 164 820
Österbotten 1 374 2 901 540
Mellersta Österbotten 660 1 464 325
Norra Österbotten 3 953 8 236 2 021
Kajanaland 875 1 859 490
Lappland 1 609 3 481 955
Åland 36 98 21
Åland 36 98 21
1) Exkl. läroavtalsutbildning.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento 09 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 6.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen under kalenderåret 2012, Tabellbilaga 1. Nya studerande, studerande och utexaminerade i utbildning som förbereder för fristående examen efter landskap år 2012 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2012/03/aop_2012_03_2013-11-06_tau_001_sv.html