Tabellbilaga 2. Studerande inom yrkesutbildning efter utbildningsslag år 2013

  Utbildning i läroanstaltsform Kvinnor Läroavtalsutbildning Kvinnor Totalt Kvinnor
Utbildningsslag total 262 144 130 546 51 466 27 924 313 610 158 470
Läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning 170 836 79 877 437 214 171 273 80 091
Grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen 47 572 27 296 19 885 11 090 67 457 38 386
Utbildning som förbereder för yrkesexamen 35 804 19 332 16 155 8 434 51 959 27 766
Utbildning som förbereder för specialyrkesexamen 7 932 4 041 14 989 8 186 22 921 12 227

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento 029 551 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. 2013, Tabellbilaga 2. Studerande inom yrkesutbildning efter utbildningsslag år 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2013/aop_2013_2014-09-23_tau_002_sv.html