Julkaistu: 23.9.2014

Ammatillisessa koulutuksessa 313 600 opiskelijaa
vuonna 2013

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden 2013 aikana 313 600 opiskelijaa. Opiskelijoista 171 300 opiskeli nuorille suunnatussa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa, 67 400 näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja 74 900 ammatillisessa lisäkoulutuksessa (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot).

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat koulutusalan ja sukupuolen mukaan 2013

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat koulutusalan ja sukupuolen mukaan 2013

Opiskelijoista 38 prosenttia opiskeli tekniikan ja liikenteen koulutusalalla, 18 prosenttia sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla ja 17 prosenttia liiketalouden ja hallinnon alalla. Miehiä ja naisia oli opiskelijoissa lähes yhtä paljon. Miesten ja naisten osuuksien vaihtelu koulutusaloittain tarkasteltuna oli kuitenkin suurta. Sosiaali- ja terveysalalla naisten osuus oli 85 prosenttia, tekniikan ja liikenteen alalla 18 prosenttia.

Opiskelijatiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia edellisten vuosien tietojen kanssa. Oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tilastointi on muuttunut. Opiskelijatiedot vuodelta 2013 on kerätty koko kalenterivuodelta. Aikaisempina vuosina tiedot on kerätty 20.9. tilanteesta. Tiedot 20.9. tilanteesta ovat myös edelleen saatavissa.

Oppilaitosmuotoisessa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa oli 131 500 opiskelijaa 20.9.2013. Heitä oli prosentin verran vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen tiedot ovat kalenterivuoden tietoja kuten aikaisempinakin vuosina. Näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 5 prosenttia enemmän ja ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijoita 6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Uusia opiskelijoita ammatillisessa koulutuksessa oli 113 600 vuonna 2013. Uusista opiskelijoista 49 200 aloitti opintonsa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa, 30 000 näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja 34 400 ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa uusia opiskelijoita oli 95 400, heitä oli 2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Uusista opiskelijoista 40 prosenttia aloitti opintonsa tekniikan ja liikenteen koulutusalalla. Uusia oppisopimusopiskelijoita oli 18 200. Oppisopimuksia solmittiin 13 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Oppisopimusopiskelijoista 34 prosenttia aloitti opintonsa liiketalouden ja hallinnon koulutusalalla.

Ammatillisen tutkinnon suoritti 69 100 opiskelijaa vuonna 2013. Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoja suoritettiin 36 000, näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoja 14 600 ja ammatillisen lisäkoulutuksen tutkintoja 18 500. Tutkinnon suorittaneita oli 2 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Heistä 53 prosenttia oli naisia. Yli puolet, 55 prosenttia, suoritti tutkinnon tekniikan ja liikenteen sekä sosiaali-, terveys- ja liikunnan koulutusaloilla. Tutkinnon suorittaneista 19 prosenttia oli oppisopimusopiskelijoita.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Reija Vento 029 551 3279, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-196X. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2013/aop_2013_2014-09-23_tie_001_fi.html