Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

2016
Allmän översikt
2015
Allmän översikt
2014
Allmän översikt
2013
Allmän översikt
2012
Allmän översikt
2011
Allmän översikt
2010
Allmän översikt
2009
Allmän översikt
2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/tau_sv.html

Dela