Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2019, september

Publicerad: 30.1.2007

Bostadspriserna steg under oktober-december

Enligt preliminära uppgifter steg bostadspriserna under det sista kvartalet år 2006. Priserna på gamla höghusbostäder steg i genomsnitt med 1,3 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 1,8 procent och i övriga Finland med 0,7 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar omkring två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

I Helsingfors steg priserna på gamla höghusbostäder med 2,3 procent och i Vanda med 0,9 procent från föregående kvartal. I Esbo sjönk priserna med 0,3 procent. I Åbo steg priserna med 2,7, i Tammerfors med 1,2 och i Lahtis med 0,8 procent. I Kuopio sjönk priserna med 1,9, i Jyväskylä med 1,0 och i Uleåborg med 0,2 procent.

Priserna på gamla höghusbostäder steg i hela landet med i genomsnitt 6,6 procent från året innan. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 8,0 procent och i övriga Finland med 5,1 procent. Enligt preliminära uppgifter gjordes år 2006 omkring 64 500 bostadsköp, vilket är omkring 5 procent mindre än år 2005.

Realprisindex för gamla höghusbostäder efter kvartal I/1970-IV/2006, 1970=100 (efter levnadskostnadsindex)

Skuldfria kvadratmeterpriser på gamla höghusbostäder i genomsnitt, indexet under det 4:e kvartalet 2006 samt förändringar från det 3:e kvartalet 2006 och 4:e kvartalet 2005. Uppgifterna är preliminära.Region
Medelpris
e/m2
2006/4
Indextal1
tal
2006/4
Index-
förändring, %
2006/3-2006/4
Index-
förändring, %
2005/4-2006/4
Antal
affärer i
statistiken
2006/4
Hela landet 1 893 142,9 1,3 6,6 8 680
Huvudstadsregionen 2 860 147,3 1,8 8,0 3 084
Övriga Finland 1 388 138,5 0,7 5,1 5 596
Nyland 2 678 146,7 1,8 7,9 3 795
Östra Nyland 1 667 155,2 1,7 0,2 94
Egentliga Finland 1 465 150,4 2,8 7,5 663
Satakunta 1 068 128,9 -1,3 -2,0 288
Egentliga Tavastland 1 276 135,0 -0,2 0,7 192
Birkaland 1 709 144,3 1,9 6,8 792
Päijänne-Tavastland 1 276 141,6 1,5 7,1 480
Kymmenedalen 1 032 138,0 0,5 5,9 275
Södra Karelen 1 314 131,1 -0,3 6,2 211
Södra Savolax 1 142 132,7 -1,9 7,9 199
Norra Savolax 1 409 142,7 -2,0 3,4 391
Norra Karelen 1 424 144,2 -1,9 1,5 135
Mellersta Finland 1 353 125,8 -2,8 2,4 327
Södra Österbotten 1 024 126,8 -2,6 4,7 72
Österbotten 1 288 125,7 1,2 4,9 173
Mellersta Österbotten 928 124,1 10,9 -2,6 22
Norra Österbotten 1 468 128,9 1,1 2,2 296
Kajanaland 1 091 120,8 -0,3 7,3 90
Lappland 1 022 122,3 -0,6 5,1 185
Helsingfors 2 3 173 149,9 2,3 8,0 2 053
Helsingfors-1 4 428 157,3 3,6 9,1 315
Helsingfors-2 3 297 151,1 2,5 8,6 1 048
Helsingfors-3 2 370 141,8 0,2 5,8 332
Helsingfors-4 2 099 137,6 0,6 5,4 358
Esbo-Grankulla 2 338 139,9 -0,3 8,4 546
Vanda 1 872 137,9 0,9 7,9 485
Ramkommuner 3 1 611 139,1 0,6 5,9 547
Borgå 1 853 156,9 -3,5 -1,0 82
Tammerfors 1 932 146,8 1,2 6,7 574
Åbo 1 617 156,0 2,7 7,2 380
Björneborg 1 150 130,1 -1,3 -1,4 177
Raumo 1 087 130,3 -3,0 -5,2 75
Villmanstrand 1 501 135,7 0,2 5,5 150
Kotka 1 111 147,6 3,7 6,3 111
Kouvola 1 065 134,9 -0,7 7,5 97
Lahtis 1 371 145,1 0,8 8,2 369
Tavastehus 1 558 141,7 0,3 1,0 99
Kuopio 1 674 147,9 -1,9 4,2 263
Jyväskylä 1 610 129,8 -1,0 3,7 218
Vasa 1 383 126,4 1,0 3,9 131
Seinäjoki 1 133 127,2 -2,8 5,7 44
Karleby .. .. .. .. ..
S.t Michel 1 466 147,3 -0,7 12,6 82
Joensuu 1 758 155,1 -1,9 1,4 92
Uleåborg 1 583 130,3 -0,2 1,0 224
Kajana 1 125 127,5 -0,6 8,9 81
Rovaniemi 1 231 126,1 1,1 8,3 98

1 Nominellt prisindex 2000=100
2 Helsingfors områdesindelning grundar sig på klassificering av postnummerområden. Exakt områdesindelning på internet på adressen www.tilastokeskus.fi/til/ashi/luo.html
3 Ramkommuner = Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis
.. = färre än 20 köp

Källa: Bostadspriser 2006, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Saarnio (09) 1734 3632, Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.1.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 4:a kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2006/04/ashi_2006_04_2007-01-30_tie_001_sv.html