Publicerad: 7.5.2007

Antalet bostadsköp minskade år 2006

Antalet bostadsköp minskade något år 2006. Däremot steg köpesumman från föregående år. År 2006 gjordes drygt 77 100 köp, vilket är cirka 5 procent mindre än år 2005. Det totala värdet av bostadsköp uppgick till 8,65 miljarder euro, vilket är ungefär 220 miljoner euro mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser för år 2006, som bygger på skatteförvaltningens material. Statistiken omfattar kommunvisa uppgifter gällande hela landet.

I huvudstadsregionen gjordes i fjol omkring 21 400 affärer och på annat håll i landet nästan 55 800 affärer. Över en tredjedel av affärerna gjordes i Nyland och något över hälften av den totala köpesumman hänförde sig till dem.

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för gamla, fritt finansierade bostäder steg i fjol med 7,9 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för bostadsköp inom huvudstadsregionen var 2 782 euro och på annat håll i landet 1 427 euro.

Genomsnittliga kvadratmeterpriser på gamla fritt finansierade bostadsaktielägenheter i landets största städer 2004-2006

De genomsnittliga kvadratmeterprisen (€/m2) för gamla1) fritt finansierade aktiebostadslägenheter och antalet köp 2006 samt förändringen av medelpriset 2005-2006

REGION €/m2 Förändring % 2005-2006 antal
Hela landet 1 802 7,9 70 049
Huvudstadsregionen 2 782 9,4 19 407
Övriga landet 1 427 7,5 50 642
EFTER LANDSKAP
Nyland 2 566 8,6 24 724
     Helsingfors 3 114 11,2 11 543
     Esbo 2 493 7,4 4 135
     Vanda 2 045 7,9 3 612
Östra Nyland 1 785 6,8 716
     Borgå 1 970 6,9 499
Egentliga Finland 1 500 9,5 6 879
     Åbo 1 710 10,5 3 806
Satakunta 1 134 2,4 2 567
     Björneborg 1 195 2,4 1 263
Egentliga Tavastland 1 352 5,5 2 267
    Tavastehus 1 590 5,2 936
Birkaland 1 691 9,4 7 242
    Tammerfors 1 934 9,9 4 499
Päijänne-Tavastland 1 301 6,0 3 156
    Lahtis 1 411 7,4 2 026
Kymmedalen 1 112 8,7 2 352
     Kotka 1 155 9,6 1 010
Södra Karelen 1 356 7,9 1 411
    Villmanstrand 1 543 8,5 845
Södra Savolax 1 135 8,3 1 701
    S:t Michel 1 459 11,6 627
Norra Savolax 1 384 5,1 2 944
    Kuopio 1 722 8,5 1 626
Norra Karelen 1 299 7,0 1 475
    Joensuu 1 597 8,0 884
Mellersta Finland 1 398 7,2 3 027
    Jyväskylä 1 649 6,9 1 603
Södra Österbotten 1 108 6,5 1 206
    Seinäjoki 1 287 7,5 533
Österbotten 1 263 5,5 1 727
    Vasa 1 420 6,3 1 055
Mellersta Österbotten 1 045 4,3 468
    Karleby 1 117 4,4 371
Norra Österbotten 1 423 4,0 3 814
     Uleåborg 1 601 4,0 2 374
Kajanaland 1 104 5,3 644
    Kajana 1 174 2,7 490
Lappland 1 140 7,2 1 617
    Rovaniemi 1 304 8,5 811
1) Färdigställts före år 2005

Källa: Bostadspriser 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 7.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2006/ashi_2006_2007-05-07_tie_001_sv.html