Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2021, februari

Publicerad: 28.12.2018

Priserna på gamla aktiebostäder sjönk i november i Tammerfors

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna i huvudstadsregionen med 1,5 procent från oktober till november. I övriga Finland var de nästan oförändrade. Av de stora städerna steg priserna mest i Esbo, med 5 procent. I Helsingfors har priserna legat på samma nivå redan i flera månader. I Tammerfors sjönk priserna med 4,5 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i huvudstadsregionen med 3 procent och sjönk i övriga Finland med ungefär en procent. Mest steg priserna jämfört med året innan i Åbo, med omkring 6 procent och i Helsingfors något mer än 3 procent.

I november 2018 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 3 752 euro i huvudstadsregionen och 1 610 euro i övriga Finland. I Helsingfors var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 4 298 euro, i Tampere 2 545 euro och i Uleåborg 1 748 euro.

Statistikcentralen känner till 53 849 köp av gamla aktielägenheter i hela landet under januari–november. I huvudstadsregionen är antalet köp 15 607 och på annat håll i landet 37 898. I fjol kände Statistikcentralen till 55 379 köp i hela landet under motsvarande period. Inom huvudstadsregionen var antalet köp 16 217 och i övriga Finland 39 162 köp.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller. Det är inte att rekommendera att använda den senaste månadens antal köp för att beskriva köpaktiviteten.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. november 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/11/ashi_2018_11_2018-12-28_tie_001_sv.html