Publicerad: 16.9.2011

Bostadsbolagens skötselkostnader ökade år 2010

År 2010 uppgick bostadsaktiebolagens skötselkostnader till i genomsnitt 3,49 euro per lägenhetskvadratmeter per månad. Skötselkostnaderna ökade med 4,5 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadsbolagens ekonomi.

Skötselkostnader för bostadsaktiebolag i flervåningshus 2009-2010

Skötselkostnader för bostadsaktiebolag i flervåningshus 2009-2010

När det gäller flervåningshus var skötselkostnaderna för bostadsaktiebolag i genomsnitt 4,25 euro, dvs. en ökning med 5,2 procent från året innan. Den största ökningen på årsnivå visade kostnaderna för skötsel av utomhusområden. De mer än fördubblades jämfört med föregående år. Den relativt största andelen av skötselkostnaderna, 28 procent, utgjordes av reparationskostnader. Andelen uppvärmningskostnader av skötselkostnaderna var 24 procent och andelen kostnader för vattenanvändning 8 procent. När det gäller radhus var skötselkostnaderna för bostadsaktiebolag i genomsnitt 2,61 euro per lägenhetskvadratmeter per månad.

Den huvudsakliga inkomstkällan för bostadsaktiebolag i flervåningshus utgjordes fortfarande av skötselvederlag (inkl. vattenavgifter). År 2010 var de i genomsnitt 3,55 euro per kvadratmeter i månaden. Skötselvederlagen för bostadslägenheter steg med 5,4 procent från år 2009. Skötselvederlagens andel av bolagens egentliga intäkter var 84 procent. Hyrornas andel var 6,1 procent och bruksavgifternas 9,2 procent. Intäkterna för bostadsaktiebolag i flervåningshus steg totalt med 1,8 procent från år 2009


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 16.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadsaktiebolagens ekonomi [e-publikation].
2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asyta/2010/asyta_2010_2011-09-16_tie_001_sv.html