Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2020, 1. vuosineljännes

Julkaistu: 20.8.2010

Palkansaajien ansiot nousivat huhti–kesäkuussa 2,7 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2010 huhti-kesäkuussa 2,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuluttajahintojen muutoksesta puhdistettu reaaliansioiden vuosinousu oli vuoden 2010 toisella neljänneksellä 1,8 prosenttia.

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2010/2, vuosimuutosprosentti

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2010/2, vuosimuutosprosentti

Palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuoden 2009 huhti-kesäkuusta vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon kunnilla 3,9 prosenttia, valtiolla 3,2 prosenttia ja yksityisellä sektorilla 2,3 prosenttia.

Vuoden 2009 keskimääräinen ansiotason nousu edelliseen vuoteen verrattuna oli lopullisten tietojen mukaan 4,0 prosenttia ja reaaliansioiden nousu myös 4,0 prosenttia. Palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuonna 2009 edelliseen vuoteen verrattuna valtiolla 5,3 prosenttia, yksityisellä sektorilla 4,0 prosenttia ja kunnilla 3,5 prosenttia. Naisten ansiot nousivat vuonna 2009 keskimäärin 4,2 prosenttia ja miesten ansiot 3,7 prosenttia.

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat huhti–kesäkuussa 2,7 prosenttia

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2010 huhti–kesäkuussa 2,7 prosenttia edellisen vuoden huhti–kesäkuuhun verrattuna. Vuonna 2009 keskimääräinen säännöllisten ansioiden nousu edelliseen vuoteen verrattuna oli lopullisten tietojen mukaan 4,3 prosenttia ja säännöllisten reaaliansioiden nousu myös 4,3 prosenttia. Palkansaajien säännölliset ansiot kohosivat vuonna 2009 edelliseen vuoteen verrattuna valtiolla 5,2 prosenttia, yksityisellä sektorilla 4,4 prosenttia ja kunnilla 3,5 prosenttia.

Palkansaajien säännöllisillä ansioilla tarkoitetaan säännöllisen työajan ansioita ilman tulospalkkioita ja muita epäsäännöllisesti maksettavia kertaeriä.

Ansiotasoindeksi ja säännöllisen ansion indeksi ovat lopullisia vuoteen 2009 asti

Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2009 asti. Ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2010 indeksit ovat vielä ennakollisia. Ne perustuvat sopimusvaikutusten ja liukumien arvioihin.

Ansiotasoindeksi työnantajasektoreittain 2005/1–2010/2, vuosimuutosprosentti

Ansiotasoindeksi työnantajasektoreittain 2005/1–2010/2, vuosimuutosprosentti

Lähde: Ansiotasoindeksi 2010, 2. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Pekka Haapala (09) 1734 3460, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (470,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.8.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 2. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2010/02/ati_2010_02_2010-08-20_tie_001_fi.html