Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 15.10.2010

Löntagarnas förtjänster steg under juli-september med 2,3 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under juli-september år 2010 med 2,3 procent jämfört med juli-september året innan. Den årliga tillväxten av reallönerna, som rensats från ändringar i konsumentpriserna, var 1,1 procent under årets tredje kvartal.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2010/3, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2010/3, årsförändringar i procent

Löntagarnas nominella löner steg från juli-september 2009 till motsvarande period år 2010 med 3,4 procent inom staten, med 3,0 procent i kommuner och med 2,0 procent inom den privata sektorn.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg under juli-september med 2,3 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas ordinarie förtjänster under juli-september år 2010 med 2,3 procent jämfört med juli-september året innan. Löntagarnas orninarie förtjänster steg från juli-september 2009 till motsvarande period år 2010 med 3,4 procent inom staten, med 3,0 procent i kommuner och med 2,0 procent inom den privata sektorn.

Med löntagarnas ordinarie förtjänster avses förtjänst för ordinarie arbetstid utan resultatpremier och andra engångsbeloppen.

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2009

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2009. De baserar sig på den förverkligades löneutveckling. Indextalen för år 2010 är ännu preliminära. De baserar sig på uppskattningar av avtalseffekter och löneglidningar.


Källa: Förtjänstnivåindex 2010, 3:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, Mika Idman (09) 1734 3445, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (415,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2010/03/ati_2010_03_2010-10-15_tie_001_sv.html