Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2020, 1. vuosineljännes

Julkaistu: 15.10.2010

Palkansaajien ansiot nousivat heinä–syyskuussa 2,3 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2010 heinä–syyskuussa 2,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuluttajahintojen muutoksesta puhdistettu reaaliansioiden vuosinousu oli vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 1,1 prosenttia.

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2010/3, vuosimuutosprosentti

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2010/3, vuosimuutosprosentti

Palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuoden 2009 heinä–syyskuusta vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon valtiolla 3,4 prosenttia, kunnilla 3,0 prosenttia ja yksityisellä sektorilla 2,0 prosenttia.

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat heinä–syyskuussa 2,3 prosenttia

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2010 heinä–syyskuussa 2,3 prosenttia edellisen vuoden heinä–syyskuuhun verrattuna. Palkansaajien säännölliset ansiot kohosivat vuoden 2009 heinä–syyskuusta vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon valtiolla 3,4 prosenttia, kunnilla 3,0 prosenttia ja yksityisellä sektorilla 2,0 prosenttia.

Palkansaajien säännöllisillä ansioilla tarkoitetaan säännöllisen työajan ansioita ilman tulospalkkioita ja muita epäsäännöllisesti maksettavia kertaeriä.

Ansiotasoindeksi ja säännöllisen ansion indeksi ovat lopullisia vuoteen 2009 asti

Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2009 asti. Ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2010 indeksit ovat vielä ennakollisia. Ne perustuvat suurimmaksi osaksi sopimusvaikutusten ja liukumien arvioihin.


Lähde: Ansiotasoindeksi 2010, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Mika Idman (09) 1734 3445, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (466,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2010/03/ati_2010_03_2010-10-15_tie_001_fi.html