Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2020, 1. vuosineljännes

Julkaistu: 14.10.2011

Palkansaajien ansiot nousivat heinä–syyskuussa 3,0 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2011 heinä–syyskuussa 3,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot laskivat 0,8 prosenttia edellisen vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu.

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2011/3, vuosimuutosprosentti

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2011/3, vuosimuutosprosentti

Palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuoden 2010 heinä–syyskuusta vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon kunnilla 3,1 prosenttia, valtiolla 3,0 prosenttia ja yksityisellä sektorilla 2,9 prosenttia.

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat heinä–syyskuussa 2,9 prosenttia

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2011 heinä–syyskuussa 2,9 prosenttia edellisen vuoden heinä–syyskuuhun verrattuna. Palkansaajien säännölliset ansiot kohosivat vuoden 2010 heinä–syyskuusta vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon valtiolla 3,0 prosenttia, yksityisellä sektorilla 2,9 prosenttia ja kunnilla 2,8 prosenttia.

Palkansaajien säännöllisillä ansioilla tarkoitetaan säännöllisen työajan ansioita ilman tulospalkkioita ja muita epäsäännöllisesti maksettavia kertaeriä.

Ansiotasoindeksi ja säännöllisen ansion indeksi ovat lopullisia vuoteen 2010 asti

Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2010 asti. Ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2011 indeksit ovat vielä ennakollisia. Ne perustuvat suurimmaksi osaksi sopimusvaikutusten ja liukumien arvioihin.


Lähde: Ansiotasoindeksi 2011, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Annina Rouvinen (09) 1734 3246, Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (466,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2011/03/ati_2011_03_2011-10-14_tie_001_fi.html