Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Undersökning om lediga arbetsplatser 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2013/II

  År/Kvartal
   2013/II
Näringsgren (TOL 2008)  
Totalt 32 500
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 400
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 3 700
F Byggverksamhet (41–43) 2 700
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 6 100
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 2 000
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 400
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 5 800
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 8 900
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 1 400

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Halmetoja 09 1734 3763, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 29.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 2:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2013/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2013/02/atp_2013_02_2013-08-29_tau_005_sv.html