Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Energipriser 2019, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i juni 2018

Energikällä 3) 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
2) Stenkol (moms. 0 %) 41,13 7,8
Naturgas (moms. 0 %) 50,03 9,5
Skogflis (moms. 0 %) 20,29 -1,5
Frästorv, (moms. 0 %) 14,58 -2,3
1) Inkluderar punktskatter.
2) Preliminärt pris
3) Källor: Bioenergi rf, Energimyndigheten, FOEX Indexes Ab, Tull

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 12.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 2:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i juni 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2018/02/ehi_2018_02_2018-09-12_tau_002_sv.html