Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Figur 6. Oljeleveranser inom landet 1993-, milj. t

12 månaders glidande summa

Källa: Olje- och Gasbranschens Centralförbund rf


Senast uppdaterad 27.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 4:e kvartalet 2005, Figur 6. Oljeleveranser inom landet 1993-, milj. t . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2005/04/ehkh_2005_04_2006-03-16_kuv_006_sv.html