Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Energianskaffning, -förbrukning och -priser 2005

2005
Offentliggöranden
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer