Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Figur 9. Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion 1995-, €/MWh

 

* Priserna på stenkol och frästorv är inte jämförbara sinsemellan.

Källor: Utrikeshandelsstatistik, Gasum Oy, Torvindustriförbundet rf , Olje- och Gasbranschens Centralförbund rf


Senast uppdaterad 27.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 4:e kvartalet 2005, Figur 9. Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion 1995-, €/MWh . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2005/04/ehkh_2005_04_2006-03-16_kuv_009_sv.html