Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 18.6.2008

Totalförbrukningen av energi minskade med 6 procent under det första kvartalet 2008

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av primärenergi 390 000 terajoule (TJ) under januari-mars 2008, vilket var 6 procent mindre än under motsvarande period år 2007. Elförbrukningen uppgick till 25 terawattimmar (TWh), dvs. tre procent mindre än året innan. Totalförbrukningen av primärenergi gick ned på grund av ökad import av el och produktion av vattenkraft inom elanskaffningen samt det varmare vädret jämfört med året innan. Koldioxidutsläppen vid energiproduktionen och -förbrukningen uppgick till omkring 15 miljoner ton och minskade med 15 procent jämfört med året innan.

Förbrukningen av kol minskade med 33 procent (kol omfattar här stenkol, koks samt masugns- och koksgas). Torv- och oljeförbrukningen var 11 respektive 9 procent lägre än året innan. Förbrukningen av naturgas ökade däremot med 3 procent. Förbrukningen av träbaserade bränslen var nästan på samma nivå som året innan. Nettoimporten av el ökade med 28 procent och produktionen av vattenkraft med 13 procent. Den goda vattensituationen i Sverige och Norge möjliggjorde en ökad import. Både nettoimporten av el och produktionen av vattenkraft var som störst under det första kvartalet jämfört med de senaste fem åren. Inledandet av den andra perioden med utsläppshandel försvagade de fossila bränslenas och torvens konkurrenskraft jämfört med energikällor utan koldioxidutsläpp.

Totalförbrukningen av energi, petajoule (1 petajoule = 1 000 terajoule)

Källor: Energianskaffning, -förbrukning och -priser 2008, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Uppgifterna publiceras också i arbets- och näringsministeriets Energiöversikt 2/2008.

Förfrågningar: Saku Slioor (09) 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 18.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 1:a kvartalet 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2008/01/ehkh_2008_01_2008-06-18_tie_001_sv.html