Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över specialdomstolar (22.11.2010)
Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över specialdomstolar. Det sista statistikåret är år 2008. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidorna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialdomstolar [e-publikation].
ISSN=1798-453X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eriktu/index_sv.html